16 salmer af Jørgen Michaelsen, skrevet over gudstjenestens GT-læsninger

I den forgangne uge har vi lagt 16 salmer i Salmedatabasen fra udgivelsen ‘Lov og Evangelium’ (Edition Egtved, 1998), der bærer undertitlen ’16 salmer til de gammeltestamentlige læsninger i Trinitatis-tiden (Trinitatis søndag – 15. s.e. Trinitatis)’

Det er teksterne fra anden tekstrække, der er tale om, og salmerne er således særdeles relevante i tiden frem til d. 15. september.

Jørgen Michaelsen har 5 salmer med i Den Danske Salmebog, bl.a. ‘Som vintergrene’ og ‘At tro er at komme til det, der er større’. Han har en særdeles stor produktion bag sig, som blandt andet har resulteret i følgende udgivelser – foruden den allerede nævnte: ’64 bibelske viser’ (1989), ‘Nådens genklang’ (1998) samt ‘Viser og salmer’ (2003).

Michaelsens salmer befinder sig efter min mening sprogligt og teologisk mellem K.L. Aastrups karske, lutherske salmer og Johannes Johansens ligefremme folkelighed, idet Michaelses salmer rummer træk af begge dele. Salmerne har som regel et bibelsk afsæt, og de fleste er befriende korte og enkle, så de også i 2020 er meget anvendelige i gudstjenesten.

Hvad de aktuelle 16 salmer angår, så kæder de ofte gudstjenestens læsninger sammen, idet GT-teksterne både forlænges men også ofte ‘modsiges’, som det gælder på søndag. Der kan man synge salmen ‘Det tog han på sin kappe’ mellem GT-læsningen med de Ti bud og Paulus’ betoning af retfærdiggørelsen ved Kristus. Se salmen her.

Jeg vil fremover inddrage Michaelsens salmer i mine salmevalg og medtage salmer, ikke mindst fra den store samling, ‘Nådens genklang’ – en titel der også ifølge Michaelsen selv siger meget om hans salmeværk.

Vi har i denne omgang lagt følgende 16 salmer ind, og lydfiler vil være på plads i løbet af den næste uge:

I det skjulte • Trinitatis søndag
Bange for livet? • 1. s. e. Trin.
Ensom med ordet • 2. s. e. Trin.
Guds Ånd! • 3. s. e. Trin.
Vær glemsom! • 4. s. e. Trin.
Giv mig de ord • 5. s. e. Trin.
Det tog han på sin kappe • 6. s. e. Trin.
Tag trøstigt tiden til dig • 7. s. e. Trin.
Han kaldte ikke til krig • 8. s. e. Trin.
Vi lever ikke lovløst • 9. s. e. Trin.
Men ordet er i en Almægtigs hånd • 10. s. e. Trin.
Liv at leve • 11. s. e. Trin.
Igen i lyset • 12. s. e. Trin.
Ofret bragtes af den ene • 13. s. e. Trin.
Tiden nu og alle tider • 14. s. e. Trin.
En uretfærdig Gud • 15. s. e. Trin.

Og dette er så det nye format for nyhedsbrevet

Vi har i de forgangne år benyttet os af ‘Mailchimp’ til at udsende vores nyhedsbreve, men efterhånnden som vi har rundet 3000 modtagere, er det blevet en lidt kostbar affære. Derfor har vi nu lavet vores eget modul til udsendelse af nyhedsbreve, og dette er det første forsøg.

Bær over med os, hvis noget driller, og giv os gerne besked, så vi kan få det rettet eller forbedret.

I ønskes en god sommer derude i det ganske land

Venlig hilsen

Morten Skovsted

Den store status: salmearbejdet 2019/2020

Kære salmefolk

2019 var et spændende år for så vel Syng Nyt som Salmedatabasen, og undertegnede vil i det følgende søge at give et overblik over de mange aktiviteter.


Ude i landet
Syng Nyt deltog først på sommeren i Kirkedagene i Herning, hvor vi havde et telt på ’Mulighedernes marked’ med bogbutik og intet mindre end 16 forskellige salmeforedrag over de tre dage. Vi deltog også med en stand på Menighedsrådenes Landsmøde i Nyborg Strand. Med disse to store arrangementer i kalenderen valgte vi at springe over årets ’Syng Nyt salmedag’, som vi plejer at afholde i begyndelsen af oktober.Fra et af de mange foredrag i Syng Nyt-teltet på Danske kirkedage, maj/juni 2019


Forlaget
På forlagssiden havde vi en enkelt nyudgivelse (Iben Krogsdals ’Fra Dybet’), og tre bøger udkom i nye oplag (’100 kommentarer til salmebogstillægget 100 salmer’ samt ’Konfirmandsalmebogen’ og undervisningsvejledningen hertil). I disse år satser vi mere og mere på det digitale, da papirudgivelser er bekostelige og ikke kommer så vidt ud som de digitale udgivelser.
 

Salmehistorisk Netværk
I september måned stod Syng Nyt (paradoksalt nok) bag stiftelsen af ’Salmehistorisk Netværk’, efter at vi havde fået overleveret stafetten fra ’Hymnologisk Selskab’, der havde nedlagt sig selv i marts 2019. Vi har lavet en lille styregruppe, der er i gang med at arrangere et fast tilbagevendende ’Hymnologisk sommermøde’ i juni måned. I 2020 kommer det til at finde sted lørdag d. 20. juni i Aarhus. Hvis du ønsker nyhedsbrev fra ’Salmehistorisk Netværk’, så send en mail til styregruppens formand, Mads Djernes på formand@salmehistorisk.dk.


Fra stiftelsen af ‘Salmehistorisk Netværk i Hjortshøj præstegård, september 2019


Det nordiske salmesamarbejde
En del af det engangement, vi overtager fra det nedlagte ‘Hymnologisk Selskab’, har at gøre med det nordiske salmenetværk ’Nordhymn’ og det nordiske tidsskrift ’Hymnologi’, og vi er i denne tid ved at fastlægge vores tilknytning hertil. Der har gennem årene været mange fine kontakter mellem de nordiske hymnologer, og undertegnede har i de forgange år mødt hymnologer fra de andre nordiske lande adskillige gange, både de svenske hymnologer på forårets salmemøde i Lund og igen i juni i Oslo, hvor de norske hymnologer var samlet med ‘Grundtvig’ som tema.
 Salmedatabasen

Salmedatabasen er stille og roligt ved at finde sin endelige form, og i det følgende skal det handle om status på Salmedatabasens 2019 og et kig på de fremtidige planer.

Nye salmer: Der ligger d.d. 1887 salmer på salmedatabasen, og nye salmer kommer stadig til, både nyskrevne salmer og ældre salmer af bl.a. Jørgen Michaelsen og K.L. Aastrup samt Johannes Johansen. Vi er i gang med at få lavet noder og lyd til de nyere salmer, der mangler sådanne, herunder en del af salmerne fra ’Kirkesangbogen’ samt nye epistelsalmer af Lisbeth Smedegaard Andersen og en helt ny salmedigter, som vi glæder os til snart at præsentere. Når disse er lagt ud, vil vi formodentlig runde de 2000 salmer, men så vil optaget af nye salmer også reduceres markant.
 

Børnesalmerne: Ud af de mange salmer er de 230 børnesalmer, der kan findes på den særlige underside, der administreres af ’Forum for børnesalmer’. I efteråret blev der som noget nyt lagt 60 enkeltvers ind fra klassiske salmer fra Den Danske Salmebog. Mange af disse har fagter og forklaringer tilknyttet.
På børnesalmesiden er der hver måned nye klummer og nye forlag til børnegudstjenester.
Et eksempel på et af de salmevers fra DDS der er medtaget på børnesalmesiden. Vers 2 fra salmen er også medtaget. 
 

Artiklerne: Der ligger nu 67 salmerelevante artikler på den særlige artikelunderside, hvor Kirsten Nielsen er redaktør. I slutningen af året blev der lagt ti nye artikler ind, som man kan læse mere om her: http://syngnyt.dk/onewebmedia/Ti%20nye%20artikler.pdf

Nedenfor kan man læse om de vidtrækkende planer, vi har for salmeartiklerne i 2021.
 

Salmevalg: Der findes til hver søndag 2-4 salmeforslag, 378 i alt.
Holger Lissner har lavet et komplet salmevalg til de to tekstrækker, hvor vægten hovedsageligt ligger på nye salmer. Desuden har 24 præst/organistpar fra forskellige sogne rundt i landet afleveret salmevalg for en måned af gangen. Undertegnede har til en række søndage lagt salmevalg ud, der forsøger at kombinere gamle og nye salmer, mens Michael Aaskov Hemmingsen fra 1. søndag i advent 2019 indledte et to-årigt projekt, der skal afføde endnu en komplet salmevalgsrække, denne gang med fokus på de klassiske (kerne)salmer.
 


Tal og statistik på Salmedatabasen

Hjemmesiden www.salmedatabasen.dk havde i 2019 382.935 sidevisninger, fordelt på 97.929 sessioner fra 57.347 besøgende, hvor mange må formodes at have besøgt siden gentagne gange. Foruden forsiden og ’Min side’, var de mest populære sider ’Salmesøgning’, ’Salmeforslag’ og ’Børnersalmer’ i nævnte rækkefølge.

Salmedatabasen har 3311 oprettede brugere, hvilket dækker enhver, der siden 2016 har oprettet sig som bruger, herunder de mange der ikke længere er aktive brugere. Brugerne er både privatbrugere og sognebrugere, idet hvert sogn kan oprette fra 3-20 individuelle brugere under deres sogneabonnement.

Blandt de 1887 salmer har der i 2019 været 168.030 salmevisninger, og de ti mest viste salmer, i nævnte rækkefølge, har været:

 1. Du skal elske din næste som dig selv. Iben Krogsdal, mel. Willy Egmose
 2. Fra vest står blæsten ind. Lisbeth Smedegaard Andersen, mel. Erik Sommer
 3. Når æbletræets hvide gren. Lisbeth Smedegaard Andersen, mel. Rene A Jensen / E Lindgren
 4. Hvad er det du min kære. Hans Anker Jørgensen, mel. H Holm / E Taube
 5. Den lange lyse sommerdag. Lars Busk Sørensen, mel. Holger Lissner
 6. Du tar mig som jeg er. Sten Kaalø, mel. H P Soelmark
 7. Når du vil. Holger Lissner, mel. Gottlieb/ Præstholm/Watne
 8. Det var så forunderlig klart… Lisbeth Smedegaard Andersen, mel. Axel Mortensen
 9. Med favnen fuld… Christiane Gammeltoft-Hansen, mel. Mads Granum
 10. Solen begynder at gløde. Lars Busk Sørensen, mel. Willy Egmose


Men en ting er antal visninger… De mange salmer bedømmes og kommentere også løbende af de to redaktionsgrupper, og det har gennem de sidste tre år resulteret i denne foreløbige top 20 over ’bedst bedømte salmer’ (hvor det er decimaler, der adskiller de mange salmer):

 1. Se, nu stiger solen af havets skød.    Jakob Knudsen / Oluf Ring
 2. Hil dig Frelser og Forsoner.    Grundtvig/ C C Hoffman
 3. Blomstre som en rosengård.   Grundtvig/ J P E Hartmann
 4. Det kimer nu til julefest.     Grundtvig/ C C N Balle
 5. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord.    Sundell og K.L. Aastrup/ K Jeppesen
 6. I al sin glans nu stråler solen.    Grundtvig / Henrik Rung
 7. Den signede dag med fryd vi ser.   Grundtvig / C E F Weyse
 8. Vi rækker vore hænder frem.    Peter Balslev-Clausen / Trond Kverno
 9. Påskeblomst! hvad vil du her.    Grundtvig / Carl Nielsen
 10. Krist stod op af døde.    Grundtvig / Berggreen – Klug – Rung
 11. Fyldt af glæde over livets under.    Svein Ellingsen / Hovland – Møller
 12. I østen stiger solen op.    B.S. Ingemann / C E F Weyse
 13. Kom, Gud Helligånd, kom brat.    Grundtvig / C Barnekow – Laub
 14. Julen har bragt velsignet bud.    B.S. Ingemann / Weyse
 15. At sige verden ret farvel.    Grundtvig / Berggreen e.a.
 16. Hvad er det at møde den opstandne mester. H A Jørgensen / B Christensen
 17. Alt hvad som fuglevinger fik.    Grundtvig / Laub
 18. Sorrig og glæde.    Thomas Kingo / Laub – Visemelodi
 19. Du fødtes på jord.   Lisbeth Smedegaard Andersen / Erik Haumann
 20. Op al den ting…   H A Brorson / Friedrich Silcher – Tjekkisk

De to redaktionsgrupper har siden maj 2016 bedømt mange salmer. Det er en løbende proces, hvor der bedømmes 10 salmer i løbet af 14 dage, så grupperne er langt fra færdige.

I de forgangne år har de mange redaktører dog afleveret 17.572 bedømmelser og tusindvis af kommentarer, som kan læses på de enkelte salmevisninger ved de 807 salmer, der foreløbigt er bedømt og kommenteret.

Se, hvem bedømmer salmerne her: https://www.salmedatabasen.dk/om-os/redaktionsgrupperne/id103)

De ovennævnte 67 artikler downloades flittigt, i 2019 med følgende top ti:

 1. Kirsten Nielsen: Johannes Johansens salmer (over 2000 downloads!)
 2. Lisbeth Smedegaard: Lysmessen
 3. Iben Krogsdal: Om sine Luther-salmer
 4. Lone Vesterdal: Salmerne som portaler
 5. Kirsten Nielsen: Om Iben Krogsdals salmer
 6. Martin Hornstrup: Den gode børnesalme
 7. Liste over salmeudgivelser
 8. Kirsten Nielsen: Kirkesangbogen og bibelske intertekster
 9. Peter Balslev-Clausen: Tillæg til Den Danske Salmebog
 10. Holger Lissner: För at du inte – overvejelser om oversættelser

En af de nyeste artikler, forfatter af artikel-sidens redaktør, Kirsten Nielsen


Og så er der fremtiden…

Ovennævnte har givet et lille indblik i, hvad der foregår på Salmedatabasen, men vi har stadig idéer om udvidelser af Salmedatabasen:
 

Ny hjemmeside: Den nye hjemmeside har været længe undervejs, men vi tester stadig løs for at gøre overgangen så glidende som muligt. Alle grundlæggende funktioner skal gerne være de samme, men siden vil opleves som hurtigere at søge på, og der vil være forskellige avancerede funktioner, som ikke findes på den nuværende hjemmeside. Den nye hjemmeside er dog især blevet lavet, fordi den bagvedliggende teknik er mere tidssvarende og bedre at udvikle på fremover.

Blandt de idéer vi har på tapetet (og meld gerne tilbage med ønsker eller meninger derom):

 • Salmevalg der kan gemmes på sognets brugerside, sådan at man i de følgende år kan se og knytte kommentarer til, hvad man sang i de forgangne år. Dette vil også give mulighed for at man kan vise f.eks. på sognets hjemmeside, hvilke salmer der skal synges på søndag. De relevante salmer bliver så automatisk gjort frit tilgængelige i den pågældende uge, og så alle sognebørn se dem og øve lidt hjemmefra.
 • Sangark. Det har længe været et ønske, at man skal kunne lave sangark direkte fra hjemmesiden, og selvom det er teknisk udfordrende, så tror vi stadig på det.
 • Ugens salme. Det kunne være spændende at fordybe sig i en salme hver uge, som kan bruges i søndagens gudstjeneste. Der kan være tale om såvel klassiske som nye salmer.
Den nye hjemmeside kommer til at ligne den gamle, men den bliver hurtigere og rummer nye muligheder.
 

Nye melodier: Det har længe været et ønske at tilknytte et lille korps af dygtige komponister til Salmedatabasen, som kan lave melodier til nye salmer eller til de gamle salmer, der ikke har passende /gode melodier. Dette forventes iværksat i 2020.
 

Node og lyd til salmerne fra Den Danske Salmebog: Som det er nu, henvises man til Koralbogen og dendanskesalmebogonline.dk, når man søger på noder og lyd til DDS-salmer. Det er en udmærket løsning, for det man søger, findes på disse eksisterende platforme. Men endnu bedre ville være, hvis man ikke skulle klikke videre eller finde nodebogen frem. Derfor barsler vi med noder og lyd til f.eks. de 100 mest brugte melodier fra Koralbogen / DDS. Det kræver dog en del overvejelser om sats, harmonisering o.l.
 

Børnesalmerne – nu med konkurrence: ’Forum for børnesalmer’ arbejder fortsat på at gøre de bedste børnesalmer tilgængelige og således også på at få lavet nye salmer, til de højtider og emner, der måtte mangle gode børnesalmer. Derfor har gruppen udskrevet en konkurrence i forsøget på at få skrevet nye, gode påskesalmer til børnegudstjenesterne. Du kan læse mere her: https://www.salmedatabasen.dk/boernesalmer-nyheder/11-oktober-2019-salmekonkurrence/id1218
 

Biografier: Vi kan konstatere, at vores kunstnerbiografier er meget læste, blandt andet fordi vores biografier på både de gamle og de nye kunstnere er et finde i den øverste del af top-ti-listen, hvis man googler f.eks. Kingo eller Holger Lissner. Vi har netop indgået en aftale med Ove Paulsen, der fremover vil være redaktør på denne side, der således vil blive opprioriteret. Mere herom i et kommende nyhedsbrev.Kunstner-biografierne som de kommer til at tage sig ud på den nye hjemmeside
 

Artiklerne: Som nævnt har vi 67 artikler på Salmedatabasens artikel-side, og der er flere på vej. Det gør det vanskeligt at overskue artiklerne, og de er heller ikke søgbare, som det er nu. Derfor kan man ’kun’ hente pdf-artiklerne og ikke søge på ’Brorson’, ’salmemelodi’ eller ’børnesalmer’.
Da vi dertil står overfor at udvide med både de bedste artikler fra de gamle ’Hymnologiske Meddelelser’ samt på et tidspunkt måske endda en digitalisering af ’Mallings Salmehistorie’, er det et af vores store ønsker i 2020/2021 at få lavet en egentlig database med artikel-stoffet.
 

Artikelbog: Desuden planlægger vi en bog med en række af de bedste af artiklerne. Idéen er at søge fondsmidler, så vi kan uddele bogen gratis i tråd med vores grundlæggende mission: At gøre salmer tilgængelige og at kvalificere salmebrugen samt bibringe viden om salmerne, deres brug og historie.
 

Nyhedsbrev: Med to-tre ugers mellemrum sender vi Nyhedsbrev ud til både Syng Nyt-netværket og til Salmedatabasens brugere, i alt knap 3000 modtagere. Vi har besluttet at slå de to nyhedsbreve sammen, da modtagergruppen har en stor grad af sammenfald. Forum for børnesalmer sender deres nyheder ud ad samme kanal, mens der for nylig er blevet udsendt et første nyhedsbrev ud til ’Salmehistorisk Netværk’, som i hvert fald i første omgang kommer til at leve sit eget liv for de særligt salmehistorisk interesserede.
 

Syng Nyt salmedagen: Den efterhånden traditionsrige salmedag i oktober blev som nævnt i 2019 erstattet af ’Danske Kirkedage’ i Herning, men vi er tilbage igen i 2020 med en salmedag, formodentlig d. 3. oktober, der har særlig vægt på fællessangen i Alsangsåret 2020 og måske med lidt kig på den kommende Højskolesangbog, der udkommer i november 2020.
 ’Syng Nyt’ og/eller ’Salmesagen’?

Som det sidste for denne gang: Vi overvejer at skifte navn, eller rettere: At tilføje et overordnet navn for vores virke.

Siden 2011 har vi heddet Syng Nyt, og Syng Nyt vil fortsat eksistere som det netværk, der fokuserer på gode, nye salmer, men vi har brug for en overordnet ’paraply’, der kan samle det efterhånden vidt forgrenede salmearbejde, der er en del af ’Syng Nyt’.

Jeg berørte ovenfor det paradoksale i, at et netværk der så dagens lys for at udbrede de nyere salmer, nu også arbejder med det salmehistoriske. For mig at se er der ikke tale om et egentligt modsætningsforhold, da de gamle og de nye salmer er uomgængeligt forbundne, og da enhver salme er ny, i det øjeblik den synges i en given sammenhæng. Men sprogligt er det forvirrende, og vi har derfor erhvervet domænet www.salmesagen.dk, som vi agter at gøre til vores overordnede platform/hjemmeside.

Under ’Salmesagen’ kan man så i fremtiden finde:

 • Syng Nyt der arbejder for udbredelsen af de nye salmer
 • Salmehistorisk Netværk der arbejder med det historiske stof
 • Forum for Børnesalmer, der arbejder med børnesalmer
 • Forlaget Syng Nyt der udgiver bøger
 • Salmedatabasen der rummer de mange salmer og artikler om salmestoffet.


Vi hører gerne fra dig

Det er spændende at arbejde på den fortsatte udbygning af det gode og vigtige salmearbejde. Vi nyder godt af vores store netværk, bestående af mange forskellige faggrupper og med mange kompetencer til rådighed. Men vi er også altid meget nysgerrige på at høre, hvad I, vores brugere, læsere og salmebrugere er optaget af. Så send endelig en mail, hvis der er noget, du mangler på Salmedatabasen, bøger vi burde udgive eller sager, der burde optage os.

Med tusinde tak for jeres støtte til salmearbejdet i det forgangne år og alle mulige ønsker om et godt og spændende 2020, ønskes I hermed ’GODT NYTÅR’
Venlig hilsen

Morten Skovsted

Tillykke til hele tre salmedigtere

Kære salmefolk

Vi indleder dette lykønsknings-nyhedsbrev med at berette, at ‘Forum for børnesalmer’ har fundet en vinder af deres børnepåskesalmekonkurrence. De skriver i en netop udsendt pressemeddelelse:

Vi fejrer Påske i kirken

Vi fejrer påske i kirken.
Vi fejrer påske i verden.
Påske er livets fest!

Sådan lyder omkvædet på den nye børne-påskesalme, som vinder salmekonkurrencen udskrevet i et samarbejde mellem Folkekirkens Ungdomskor, Syng Nyt og Forrum for Børnesalmer. Konkurrencen har fokus på, at give børn mulighed for at synge påsken ind i sprog og toner der er deres.  Det er Thomas Lennert der har skrevet både tekst og melodi. Thomas Lennert er til daglig organist i Hornslet Kirke ved Aarhus, og har mange års erfaring med at skrive musik til børn.

-Thomas Lennerts salme udmærker sig ved, i en enkel og ligefrem tone, at give børnene en fornemmelse af de enkelte påskedages særkende. Salmen er desuden bundet sammen af et omkvæd der er let at synge med på og har et melodisk overskud, der slår fast at påsken er livets fest!, siger Hanne Jul Jakobsen der er formand for Forum for Børnesalmer og har været med til at bedømme de indkomne salmer.

Vi mangler gode påskesalmer til børn. Salmer der tager livtag med påskens drama og udfolder temaer som svigt, afmagt og død, opstandelse, liv og håb i børnehøjde. Der indkom i alt 26 salmer til konkurrencen, og udover Thomas Lennerts salme, har Forum for Børnesalmer valgt at udgive yderlige syv af de indkomne salmer.
– Vi er superglade for de mange bidrag og mener at vi med de otte nye børnesalmer, som nu bliver lanceret på www.salmedatabasen.dk kommer med nogle gode og meget forskellige bud på nye påskesalmer til børn. Der er salmer der udfolder alle påskedagene, men også både langfredagssalmer og salmer til påskedag, siger Hanne Jul Jakobsen

De otte nye påskesalmer er frit tilgængelige på Salmedatabasens side med børnesalmer
– Det englekor fra Betlehem (Dorte Scharling/Keld Telén)
– Jeg tror jeg så (Mads Juul Munch/Poul Raaby)
– Jesus går med bare fødder (Dorte Scharling/Keld Telén)
– Kristus er opstanden (Bente Graugaard Nielsen/Willy Egemose)
– Langfredag var så lang (Ketty Dahl/Bjarke Clausen)
– Rid ind i mit hjerte (Mette Dansøn/Morten Poulsen)
– Sorgens fugle (Niels Johansen/Birgitte Agerskov Buur)
– Vi fejrer påske i kirken (Thomas Lennert)

Vindersalmen honoreres med 3000 kr. og uropføres til Folkekirkens Ungdomskors (FUK) Megastævne lørdag d. 21. marts i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Koncerten kl. 15.30 er åben for alle. 

Runde fødselsdage

2020 er året for en række runde fødselsdage blandt de etablerede, nyere salmedigtere, hvoraf begge de to nedenstående har adskillige salmer med i Den Danske Salmebog.

Hans Anker Jørgensen fyldte 75 år d. 26. januar, og Kirsten Nielsen skrev i den forbindelse en klumme til Hans Anker Jørgensen, som man kan læse her.

D. 13. februar var det Jørgen Michaelsen, der fyldte 95 år, og også i den forbindelse skrev Kirsten Nielsen en fødselsdagshilsen, som kan læses her.  

Ny hjemmeside d. 12. marts

Afslutningsvis skal det blot siges, at den nye hjemmeside, som vi har arbejdet på ganske længe, nu er klar til at blive lanceret d. 12. marts. Vi vil i den forbindelse udsende endnu et nyhedsbrev med en uddybende forklaring, instruktionsvideoer og meget andet.

Venlig hilsen

Morten Skovsted