21. juli 2020: 16 salmer af Jørgen Michaelsen

I den forgangne uge har vi lagt 16 salmer i Salmedatabasen fra udgivelsen ‘Lov og Evangelium’ (Edition Egtved, 1998), der bærer undertitlen ’16 salmer til de gammeltestamentlige læsninger i Trinitatis-tiden (Trinitatis søndag – 15. s.e. Trinitatis)’

Det er teksterne fra anden tekstrække, der er tale om, og salmerne er således særdeles relevante i tiden frem til d. 15. september.

Jørgen Michaelsen har 5 salmer med i Den Danske Salmebog, bl.a. ‘Som vintergrene’ og ‘At tro er at komme til det, der er større’. Han har en særdeles stor produktion bag sig, som blandt andet har resulteret i følgende udgivelser – foruden den allerede nævnte: ’64 bibelske viser’ (1989), ‘Nådens genklang’ (1998) samt ‘Viser og salmer’ (2003).

Michaelsens salmer befinder sig efter min mening sprogligt og teologisk mellem K.L. Aastrups karske, lutherske salmer og Johannes Johansens ligefremme folkelighed, idet Michaelsens salmer rummer træk af begge dele. Salmerne har som regel et bibelsk afsæt, og de fleste er befriende korte og enkle, så de også i 2020 er meget anvendelige i gudstjenesten.

Hvad de aktuelle 16 salmer angår, så kæder de ofte gudstjenestens læsninger sammen, idet GT-teksterne både forlænges men også ofte ‘modsiges’, som det gælder på søndag. Der kan man synge salmen ‘Det tog han på sin kappe’ mellem GT-læsningen med de Ti bud og Paulus’ betoning af retfærdiggørelsen ved Kristus. Se salmen her.

Jeg vil fremover inddrage Michaelsens salmer i mine salmevalg og medtage salmer, ikke mindst fra den store samling, ‘Nådens genklang’ – en titel der også ifølge Michaelsen selv siger meget om hans salmeværk.

Vi har i denne omgang lagt følgende 16 salmer ind, og lydfiler vil være på plads i løbet af den næste uge:

I det skjulte • Trinitatis søndag
Bange for livet? • 1. s. e. Trin.
Ensom med ordet • 2. s. e. Trin.
Guds Ånd! • 3. s. e. Trin.
Vær glemsom! • 4. s. e. Trin.
Giv mig de ord • 5. s. e. Trin.
Det tog han på sin kappe • 6. s. e. Trin.
Tag trøstigt tiden til dig • 7. s. e. Trin.
Han kaldte ikke til krig • 8. s. e. Trin.
Vi lever ikke lovløst • 9. s. e. Trin.
Men ordet er i en Almægtigs hånd • 10. s. e. Trin.
Liv at leve • 11. s. e. Trin.
Igen i lyset • 12. s. e. Trin.
Ofret bragtes af den ene • 13. s. e. Trin.
Tiden nu og alle tider • 14. s. e. Trin.
En uretfærdig Gud • 15. s. e. Trin.

Morten Skovsted

25. juni 2020: Få ugens salme i indbakken

Fra mandag morgen, d. 29. juni, og hver mandag fremover vil der blive udsendt et særligt nyhedsbrev med ‘Ugens salme’. Som modtager af vores almindelige nyhedsbrev skulle du også gerne modtage det i din indbakke.

Hvis du ikke modtager mailen, eller hvis du modtager den og ikke ønsker at modtage flere, kan du altid gå ind på ‘Min side’ på Salmedatabasens forside og ændre dine indstillinger under ‘Rediger min profil’.

I den ugentlige mail vil der blive peget på en ny eller gammel salme, der kan bruges den følgende søndag, til en højtid, til årstiden eller til kirkeåret. Eller som bare er god at læse, synge eller lære af.

Få ‘Ugens salme’ på din egen eller sognets hjemmeside

Ugens salme vil have sin faste plads til højre på forsiden af Salmedatabasen, og derfra vil man kunne hente en lille kodestump, hvormed man kan indsætte ‘Ugens salme’ på sin egen eller sognets hjemmeside, sådan at ugens salme fornyes hver mandag morgen.

Vi har forsøgsvis indsat koden på denne side, så man kan se, hvordan det kan se ud, og vi håber at mange af jer vil benytte jer af muligheden. Giv os meget gerne give besked, hvis noget volder problemer.

Bemærk at den salme, der linkes til fra ‘Ugens salme’, er frit tilgængelig, også for dem der ikke har abonnement på Salmedatabasen, så man er velkommen til at dele linket med andre.

Hvis du ikke får vores nyhedsbrev nu, så kan du tilmelde dig fra samme sted på forsiden under ‘Ugens salme’. Det er du også velkommen til, selvom du ikke er abonnent på Salmedatabasen.dk

3. juni. 2020: Nu med 44 salmer fra Kirkesangbogen

Kirkesangbogen udkom i 2017 med en blanding af sange og salmer, og vi har nu udvalgt de 44 bedste salmer og lagt dem i Salmedatabasen med node og lyd. Salmerne vil – lige som de mange andre salmer – med tiden blive bedømt og kommenteret af den store redaktionsgruppe, men de er tilgængelige allerede nu.

Du kan se her, hvilke salmer der er tale om:

Begik du livet: https://www.salmedatabasen.dk/salme/begik-du-livet/id2351
Begyndelsen er ordet: https://www.salmedatabasen.dk/salme/begyndelsen-er-ordet/id2584
Da al angst blev til ro: https://www.salmedatabasen.dk/salme/da-al-angst-blev-til-uro/id2266
De første forårstegn: https://www.salmedatabasen.dk/salme/de-foerste-foraarstegn-i-norden/id2561
De lange nætters mørke: https://www.salmedatabasen.dk/salme/de-lange-naetters-moerke/id2254
Det var ved det tilfælde: https://www.salmedatabasen.dk/salme/det-var-ved-et-tilfaelde/2250
Du, de forfulgtes gud: https://www.salmedatabasen.dk/salme/du-de-forfulgtes-gud/id2357
Du Gud, som selv var krop: https://www.salmedatabasen.dk/salme/du-gud-som-selv-var-krop-hernede/id2362
Glæde ved at dele livet: https://www.salmedatabasen.dk/salme/glaeden-ved-at-dele-livet/id2248
Gud, giv os sindsro: https://www.salmedatabasen.dk/salme/gud-giv-os-sindsro/1715
Gud, når jeg ikke kan kalde dig gud: https://www.salmedatabasen.dk/salme/gud-naar-jeg-ikke-kan-kalde-dig-gud/id2355
Helligånden sværmer: https://www.salmedatabasen.dk/salme/helligaanden-svaermer/id2258
Himlens hvide stilhed: https://www.salmedatabasen.dk/salme/himlens-hvide-stilhed/id2255
Hold håbet op: https://www.salmedatabasen.dk/salme/hold-haabet-op/id2251
Hvile for jeres sjæle: https://www.salmedatabasen.dk/salme/hvile-for-jeres-sjaele/id2562
Hvor himlens rum er vidt og lyst: https://www.salmedatabasen.dk/salme/hvor-himlens-rum-er-vidt-og-lyst/id2563
I nat er der ro: https://www.salmedatabasen.dk/salme/i-nat-er-der-ro-til-at-lede/id2361
Jeg er så bange, natten gror: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-er-saa-bange-natten-gror/1818
Jeg fik en dag så lys og klar: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-fik-en-dag-saa-lys-og-klar/id2360
Jeg gemte alle ordene i hjertet: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-gemte-alle-ordene-i-hjertet/id2564
Jeg kommer i min dybe nød: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-kommer-i-min-dybe-noed/1601
Jeg lægger mig så trygt til ro: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-laegger-mig-saa-trygt-til-ro/id2260
Jeg løfter mine øje: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-loefter-mine-oejne-over-jordens-kant/id2365
Jeg ser at du er træt: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-ser-at-du-er-traet/id2265
Jeg ved at en og en er to: https://www.salmedatabasen.dk/salme/jeg-ved-at-en-og-en-er-to/id2262
Kirken den er et salmebrus: https://www.salmedatabasen.dk/salme/kirken-den-er-et-salmebrus/1101
Lad lagfredagsblikket se: https://www.salmedatabasen.dk/salme/lad-langfredagsblikket-se/id2033
Sommertider kan jeg tvivle (lys og lindring): https://www.salmedatabasen.dk/salme/lys-og-lindring/id2349
Mellem morbærtræets grene: https://www.salmedatabasen.dk/salme/mellem-morbaertraeets-grene/id2263
Menneske, min næste bror: https://www.salmedatabasen.dk/salme/menneske-min-naeste-bror/id2352
Nu løfter Gud sit ansigt over jorden: https://www.salmedatabasen.dk/salme/nu-loefter-gud-sig-ansigt-over-jorden/id2364
Nu sænker Gud sit ansigt: https://www.salmedatabasen.dk/salme/nu-saenker-gud-sit-ansigt-over-jorden/id1498
Nu strømmer lyset: https://www.salmedatabasen.dk/salme/nu-stroemmer-lyset-ind-i-vore-hjerter/id2363
Når dagen synker ned i knæ: https://www.salmedatabasen.dk/salme/naar-dagen-synker-ned-i-knae/id2249
Når morgensolen lyser her: https://www.salmedatabasen.dk/salme/naar-morgensolen-lyser-her/id2259
Salig er den: https://www.salmedatabasen.dk/salme/salig-er-den/id2350
Som baglæns afspilning af sne: https://www.salmedatabasen.dk/salme/som-baglaens-afspilning-af-sne/id2354
Stille blomster: https://www.salmedatabasen.dk/salme/stille-blomster/id2261
Så fuld af tomhed: https://www.salmedatabasen.dk/salme/saa-fuld-af-tomhed-kan-verden-blive/id2257
Til overmål hr livets herre kaldt: https://www.salmedatabasen.dk/salme/til-overmaal-har-livets-herre-kaldt/id2264
Utroligheds frø: https://www.salmedatabasen.dk/salme/utroligheds-froe/id2256
Vaklende hjerte: https://www.salmedatabasen.dk/salme/vaklende-hjerte/id2356
Velsign mit barn, du kære gud: https://www.salmedatabasen.dk/salme/velsign-mit-barn-du-kaere-gud/id1235
Vise mænd kom den lange vej: https://www.salmedatabasen.dk/salme/vise-maend-kom-den-lange-vej/id2585
 


Komponistgruppe tilknyttet Salmedatabasen

Vi har den store fornøjelse hermed at kunne præsentere den komponistgruppe, vi nu har tilknyttet Salmedatabasen og Syng Nyt.
Komponistgruppens primære opgave bliver et sætte musik til de mange tekster, vi har i Salmedatabasen, som enten ikke har nogen melodi, eller som fortjener en anden eller bedre melodi. For tiden er der 170 sådanne tekster af gamle kendinge som Ole Sarvig, Johannes Johansen, Simon Grotrian og Iben Krogsdal, men også af nye salmedigtere, som I vil blive præsenteret for sidenhen.

På Salmedatabasen hylder vi idéen om frit melodivalg, og vi tillader derfor op til tre forskellige melodier til de enkelte salmer.

I komponistgruppen sidder følgende komponister:

Bo Gunge
Brigitte Agerskov Buur
Christian Præstholm
Erik Sommer
Erling Lindgren
Jakob Lorentzen
Janne Mark
Jesper Gottlieb
John Frandsen
Jonas H Petersen
Katrine Muff Enevoldsen
Lars Sardemann
Mads Granum
Matti Borg
Merethe Kuhlmann
Niels Nørgaard
Søren Birch
Thomas Reil
Torsten Borbye Nielsen
Willy Egmose
Østen Mikal Ore

En del af disse vi inden længe også indtræde i den musikgruppe, der bedømmer og kommenterer melodistoffet og som er med til at fastlægge rammerne for den musikalske kurs på Salmedatabasen og dermed – i al beskedenhed – for en del af Folkekirkens salmelyd. 

14. maj, 2020: Taize-sange, historien bag og inspiration til at bruge dem

Nu er Salmedatabasen for alvor klar til Taizé-sang og andagter landet over.
Vi har fået de formelle aftaler på plads med Taizé, og vi fået hjælp af en særdeles Taizé-kyndig præst.

Det byder at:

  1. Vi i dag har lagt 21 taizé-sange i Salmedatabasen, udvalgt af Inge Marie Kirketerp Hansen, en af landets mest passionerede og kyndige Taizé-præster. Se nederst, hvilke sange vi har medtaget.
  2. Samme Inge Marie Kirketerp Hansen har skrevet hele to artikler til inspiration og oplysning:

    – En artikel om historien bag Taizé, både sangene og stedet. Læs artiklen her.

    – En ’How to’ guide med erfaringer fra mange års arbejde med taizé-sang og -andagter. Med bønner, læsninger og praktiske anvisninger. Læs artiklen her.

Bemærk, at vi der kommer til at gælde lidt særlige vilkår for Taizé-salmerne:

Dels har vi valgt ikke at lave selvstændig node og lyd, da disse findes på Taizés egen hjemmeside. Taizé-sangene skal først og fremmest synges flerstemmigt, og ved de enkelte salmer vil der være link til node med midi-lyd til hver stemme.

Desuden kommenteres Taizé-sangene ikke enkeltvist af redaktionsgrupperne, da teksterne er ensartet enkle, oftest bibelske og desuden lever i en ganske særligt sammenhæng, hvor tekst og flerstemmig afsyngning går op i en ganske særlig enhed.

Taize-sange i Salmedatabasen

Dig tilbeder vi, Kristus

Tag hånd om mig, Gud

Bliv og våg og bed her med mig

Lovpris Gud, min sjæl

Sæt din lid til Gud, han er god

Midt i vor dunkle nat

I mørket går vi, i mørket

Sæt din lid til Gud og slip al fryg.

Min fred, min fred

I dine hænder, Fader, befaler jeg min ånd

Jesus, Guds søn

Kristus, din Hellige Ånd

Læg al din uro, læg al bekymring

Lovpris Gud Herrens navn

Gud, du er livets kilde

Kom til os, Gud Helligånd

Vent kun på Gud, hans dag er nær

Gloria, Gloria, in excelsis Deo!

O Gud, hør min bøn (DDS 419)

Syng lovsang, hele jorden (DDS 420)

Find sangene ved at søge på ‘Taizé’ som stikord eller forfatter.

18. marts 2020: Ny hjemmeside

Efter mange måneders arbejde og en lang testperiode er vi nu klar med den nye hjemmeside, der blev aktivieret sent i går aftes. Som det fremgår af den lille introduktionsvideo her, er der ikke umiddelbart mange ændringer at spore, idet opbygningen af siden er stort set den samme.
Dog vil man opleve, at siden er blevet en hel del hurtigere at søge på, og at søgningerne er blevet forbedret på en række måder. Det kan I selv konstatere ved almindelig brug derude foran skærmene.
Men først og fremmest er siden nu bygget op på ny, så de mange knopskydninger, udvidelser og modifikationer, som databasen har gennemgået gennem de sidste fire år, er blevet bygget mere hensigtsmæssigt op. Og dertil er siden nu bygget på et nyere sprog, som gør det bedre og lettere at udvikle siden fremover.
Vi håber, at I bliver glade for den nye hjemmeside, og vi er samtidigt helt afhængige af og derfor taknemmelige for enhver kommentar om fejl, muligheder for forbedringer o.l.
Send endelig en mail til support@salmedatabasen.dk

Vi har også d.d. lagt en række instruktionsvideoer op, som måske kan lette overgangen eller bare hjælpe en videre i brugen af Salmedatabasen.
Find videoerne her.

God fornøjelse

Morten Skovsted

15. feb. 2020: Vinder af salmekonkurrence

Vi fejrer Påske i kirken

Vi fejrer påske i kirken.
Vi fejrer påske i verden.
Påske er livets fest!

Sådan lyder omkvædet på den nye børne-påskesalme, som vinder salmekonkurrencen udskrevet i et samarbejde mellem Folkekirkens Ungdomskor, Syng Nyt og Forrum for Børnesalmer. Konkurrencen har fokus på, at give børn mulighed for at synge påsken ind i sprog og toner der er deres.  Det er Thomas Lennert der har skrevet både tekst og melodi. Thomas Lennert er til daglig organist i Hornslet Kirke ved Aarhus, og har mange års erfaring med at skrive musik til børn.
-Thomas Lennerts salme udmærker sig ved, i en enkel og ligefrem tone, at give børnene en fornemmelse af de enkelte påskedages særkende. Salmen er desuden bundet sammen af et omkvæd der er let at synge med på og har et melodisk overskud, der slår fast at påsken er livets fest!, siger Hanne Jul Jakobsen der er formand for Forum for Børnesalmer og har været med til at bedømme de indkomne salmer.

Vi mangler gode påskesalmer til børn. Salmer der tager livtag med påskens drama og udfolder temaer som svigt, afmagt og død, opstandelse, liv og håb i børnehøjde. Der indkom i alt 26 salmer til konkurrencen, og udover Thomas Lennerts salme, har Forum for Børnesalmer valgt at udgive yderlige syv af de indkomne salmer.
– Vi er superglade for de mange bidrag og mener at vi med de otte nye børnesalmer, som nu bliver lanceret på www.salmedatabasen.dk kommer med nogle gode og meget forskellige bud på nye påskesalmer til børn. Der er salmer der udfolder alle påskedagene, men også både langfredagssalmer og salmer til påskedag, siger Hanne Jul Jakobsen

De otte nye påskesalmer er:
– Det englekor fra Betlehem (Dorte Scharling/Keld Telén)
– Jeg tror jeg så (Mads Juul Munch/Poul Raaby)
– Jesus går med bare fødder (Dorte Scharling/Keld Telén)
– Kristus er opstanden (Bente Graugaard Nielsen/Willy Egemose)
– Langfredag var så lang (Ketty Dahl/Bjarke Clausen)
– Rid ind i mit hjerte (Mette Dansøn/Morten Poulsen)
– Sorgens fugle (Niels Johansen/Birgitte Agerskov Buur)
– Vi fejrer påske i kirken (Thomas Lennert)

Vindersalmen honoreres med 3000 kr. og uropføres til Folkekirkens Ungdomskors (FUK) Megastævne lørdag d. 21. marts i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Koncerten kl. 15.30 er åben for alle.

6. januar 2020: Den store status

Januar er tid til at se sig tilbage og tid til at se frem. Morten Skovsted gør begge dele i denne store nytårsstatus, hvor en række af det forgangne års salmebegivenheder gennemgås. Der kigges nærmere på nogle af de mange statistikker og tal bag Salmedatabasen, og vi løfter sløret for nogle af planerne for salmearbejdet i 2020.
Du kan læse om det altsammen i januars salmeklumme her.

1. dec. 2019: Klummer, salmevalg, julekalender og bogudsalg

1. I december måned er der hele fire klummer om advent- og juletidens salmer. Se lige til venstre….


2. Ny række af salmeforslag v/ Michael Aastrup Hemmingsen.

Der er allerede 2-3 salmeforslag til hver søn- og helligdag på Salmedatabasen, og nu er det lykkedes os at overtale Michael Aastrup Hemmingsen til at lave en fjerde række af salmeforslag med særlig fokus på de klassiske salmer.

Hemingsen stod sidste år bag udgivelsen ‘Kernesalmer – håndbog i salmevalg’ med forslag til hver søn- og helligdag. Nu vender Hemmingsen tilbage til de mange søn- og helligdage og laver et salmevalg til hver af de to tekstrækker – nu med både en reflektision over den enkelte søndag og fyldige begrundelser for valget af de enkelte salmer.

Michael Hemmingsen har allerede lagt salmeforslag op til hele adventstiden, og vi glæder os meget til følge hans arbejde de næste to år.

Se de fire salmeforslag til på søndag, 1. søndag i advent, herunder Hemmingsens, på siden ‘Salmeforslag’.


3. Skønne salmer i vores julekalender på facebook

Organist Martin Hornstrup har sat sig for at lave en julekalender med salmer i december måned. Du kan følge med på vores facebookside, hvor du vil kunne se videoerne og læse mere om salmerne.


4. Bogudsalg med STORE rabatter – vi skal have ryddet op på lageret

Vi har netop nedsat stort set alle titler, så der er 20-30-50, op til 100 % rabat (det er meget). Vi har ganske enkelt for mange bøger på lager, og vi vil hellere have dem ud i verden til læsning, sang og/eller inspiration.

En del af titlerne har vi kun i ganske få eksemplarer, så skynd dig at besøge webshoppen og find gaver til dig selv eller andre.

8. nov. 2019: 60 DDS-salmevers for børn

‘Forum for Børnesalmer’ har i den forgangne måned færdiggjort et langt og solidt arbejde med at udvælge 60 salmevers blandt de klassiske salmer i Den Danske Salmebog til brug i børnegudstjenesterne.
Mange af salmeversen har tilknyttet video med salmefagter, salmedanse o.l., der skal gøre det lettere at synge de gamle salmer ind blandt de mindste.

Læs pressemeddelsen fra ‘Forum for Børnesalmer’ her.

Salmeversene er tilgængelige på børnesalmesiden her.

11. oktober 2019: Salmekonkurrence

Vi mangler gode påskesalmer til børn. Salmer der tager livtag med påskens drama og udfolder temaer som svigt, afmagt og død, opstandelse, liv og håb i børnehøjde. Derfor udskriver vi en salmekonkurrence i håb om at få nogle nye og forskellige bud på påskesalmer til børn. Den enkelte salme skal ikke nødvendigvis udfolde alle påskedagene, men kan fint lægge sig op ad f.eks. enten langfredag eller påskedag.

Vi mangler salmer til både de mindste og de største i aldersgruppen 3-12 år. Vi forventer ikke salmer, der kan rumme hele spekteret. Når man skriver salmer til børn, er det under alle omstændigheder godt at have blik for et enkelt sprog, gentagelser og sanselighed.

Tekst og gerne også melodi stiles til boernesalmer@salmedatabasen.dk senest søndag d. 19. januar 2020. Vindersalmen honoreres med en pengepræmie på 3000 kr. og uropføres til Folkekirkens Ungdomskors (FUK) Megastævne lørdag d. 21. marts i Vor Frelsers Kirke i Horsens.
Vindermelodien og andre af de indsendte salmer, som vi finder egnede, vil desuden blive udgivet på www.salmedatabasen.dk og lanceres til brug i alle landets kirker påsken 2020.

Salmekonkurrencen udskrives i et samarbejde mellem Folkekirkens Ungdomskor og Forum for Børnesalmer.