Hjælpevideoer

Vi har nu – sammen med lanceringen af den nye hjemmeside – lagt en række hjælpevideoer op, som kan hjælpe dig med at oprette en bruger, aktivere dit abonnement, oprette indviduelle brugere på et sogneabonnement og meget mere.
Se videoerne her, hvor Morten Skovsted vil forsøge at gøre jer brugere rustede til at bruge Salmedatabasen:

Hvad er Salmedatabasen?

Ny hjemmeside

Sådan kommer du igang – oprettelse af ny bruger

Sådan aktiverer du dit abonnement

Sådan opretter du individuelle brugere på dit sogneabonnement

Sådan finder du salmer på Salmedatabasen

Sådan ser resultatet af en salmesøgning ud

Sådan finder du salmer til en given søn- og helligdag

Vi håber, at I således alle kan komme godt i gang med at bruge Salmedatabasen og finde hjælp til de spørgsmål, der måtte opstå.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, eller har du forslag til forbedringer, så tøv ikke med at sende os en mail på mail@salmedatabasen.dk

Hvordan optages og bedømmes salmerne?

Der er flere veje ind i Salmedatabasen:

 1. Man kan indsende materiale til bedømmelse med henblik på optagelse (se mere under ‘kontakt’), hvorefter det i første omgang forelægges et mindre udvalg bestående af prof. em. Kirsten Nielsen, organist og sognepræst Mads Djernes samt sognepræst og ansvarlig for Syng Nyt Morten Skovsted. Hvis materialet af disse anses for egnet, lægges det i Salmedatabasen og sendes siden videre til bedømmelse og kommentering i de to redaktionsgrupper. Man vil modtage svar fra materialeudvalget indenfor en måned.
 2. De anerkendte salmedigtere kan selv få adgang til at uploade deres salmer.
 3. De ansvarlige for Salmedatabasen kan også selv udvælge og uploade salmer.

Når salmerne er lagt ind og er udstyret med node og lyd, sikrer vi os, at der er styr på formalia, hvorefter salmerne offentliggøres midlertidigt. Sidenhen lægges de til bedømmelse og kommentering i de to redaktionsudvalg (et, der kigger på tekster, og et andet der kigger på melodier). Udvalgene bedømmer ti salmer af gangen hver 14. dag. Salmerne får karakter, og der skrives kommentarer til salmerne, med det formål at gøre tilegnelse, brug og baggrundsviden lettere og større.

De to udvalg bedømmer de mange salmer ud fra en række kriterier:

 • Sproglig og poetisk tyngde i teksten (rytme, metrum, originale og velfungerende billeder, fravær af omvendt ordstillinger, nødrim og slidte rimpar)
 • Teologisk/forkyndelsesmæssigt indhold i teksten (er der tale om en salme, og kan den forenes med luthersk-evangelisk kristendom?)
 • En musikalsk kvalitet, især men ikke kun i melodien. Befinder melodien sig et rigtigt sted mellem det banale og det avancerede og grænsesprængende? Er den til at synge og god at synge uden at være kedelig og flad?
 • Anvendelighed og originalitet i både tekst og melodi (Har salmen en nødvendighed ved siden af det eksisterende? Bibringer den noget nyt?)

Salmerne bedømmes med et tal fra 1 til 10, og de skal have mindst 15 bedømmelser, før de endeligt offentliggøres.  Som regel har de noget flere. Salmer, der får under 5 i gennemsnit medtages ikke (medmindre de står i DDS. Da medtages de med en kommentar om den dårlige bedømmelse). Hvis salmen får over 8 i gennemsnit, da får den betegnelsen ‘Anbefales af redaktionsgruppen.  Dette gælder for både tekster og melodier.

Når man søger på salmer, og får vist en liste med salmer, vises de altid med de bedst bedømte øverst.

Sådan finder man salmer til søndagen

Der er flere brugere, der har undret sig over mangelfulde søgeresultater, hvis man fra forsiden søger salmer til de enkelte søn- og helligdage.
Hvis man søger sådanne salmer, er det langt klogere at søge under vores salmeforsalg, hvor der vil være mindst to salmeforslag til hver søn- og helligdag.
Find salmeforslagene her.

Hvordan bliver man oprettet som bruger?

Hvad enten man skal oprette en privat bruger eller en sogneprofil, begynder man på denne underside.

Man udfylder de respektive felter, accepterer ‘Vilkår og betingelser’, og derefter indledes en 14-dages prøveperiode.

Hvis man vil tegne abonnement i eller efter prøveperioden, sker det under ‘Min side’, hvor man kan klikke på ‘Abonnement’ og vælge, om man vil betale med kort eller faktura/bankoverførsel.

Hvis man har oprettet en sognebruger, har man mulighed for at oprette en række selvstændige brugere, der således knyttes til sognets abonnement. Vær opmærksom på, at det er den mailadresse, der er brugt ved oprettelse af sognebrugeren, der har ansvaret herfor.
Små sogne kan oprette 3 brugere, mellemsogne 5 brugere og store sogne 10. Man kan oprette brugere til f.eks. præst1, præst2, organist, kirkesanger etc. Hvis vedkommende allerede er bruger, får de besked om, at deres bruger nu er tilknyttet et givent sogn. Hvis de ikke er brugere, får de en mail om, at de nu er oprettede som brugere.
Det er klogt at sørge for, at de oprettede brugere får besked om, hvad det er de er oprettede til, og hvad det alt sammen kan bruges til.

BEMÆRK, at en række sogne har gratis adgang til Salmedatabasen i 2018.

Det gælder de 177 sogne, der i 2015 støttede etableringen af Salmedatabasen. Disse sogne har gratis adgang i 2018. Se en liste over sognene her.
Seks stiftsråd har desuden støttet etableringen af børnesalmesiden, hvorfor sogne fra disse stifter i 2018 har gratis adgang til børnesalmedelen. Denne mulighed gælder sogne fra Aalborg, Aarhus, Viborg, Haderslev, Roskilde og Helsingør stifter.
Hvis man ønsker et sådan fri-abonnement, skal man – efter oprettelse af sognet – sende en mail til mail@syngnyt.dk og bede om at få den gratis adgang aktiveret.

Er der yderligere spørgsmål, bedes disse rettet til support@salmedatabasen.dk

 

Hvad er forskellen på en privat brugere og et sogneabonnement?

Der er forskellige måder at bruge Salmedatabasen på, ikke mindst afhængigt af, om man bruger Salmedatabasen som privat bruger eller som del af et sogn.
Private brugere
En stor del af brugerne er private brugere, der er salmeinteresserede og gerne vil lytte til salmer, læse salmer eller om salmer og på måde fordybe sig i salmestoffet.
Vi har også kirkesangere og andre halvprofessionelle, der benytter Salmedatabasen som private brugere, og det er der ingen problemer i.  Blot skal man være opmærksom på, at det ikke er tilladt at dele eller mangfoldiggøre tekster og noder, f.eks. til brug ved gudstjenester, medmindre man er oprettet som sogn og har aftale med CopyDan.

Sogneabonnement
Hvis man opretter sig som sogn, får man mulighed for at bruge salmerne i gudstjenesten (under ovennævnte forudsætning), ligesom man kan oprette selvstændige brugere, f.eks. præst, organist, kirkesanger m.v. I nogle sogne har man også valgt at oprette og uddele brugeradgang til frivillige, sognebørn o.l.
Små sogne kan oprette 3 selvstændige brugere, mellemstore sogne op til 5 og store sogne op til 10.
Vi arbejder på at skabe mulighed for indbyrdes kommunikation mellem oprettede sognebrugere, så man f.eks. kan henvise til salmer, melodier o.l. indenfor et sogn.

 

Hvordan bedømmes salmerne?

Alle salmer bedømmes og kommenteres af de to store redaktionsgrupper. Du kan se, hvem der sidder i redaktionsgrupperne på undersiden ‘Om os’.
Salmerne (både tekst og melodi) bedømmes med et tal fra 1-10, og de salmer, der får et gennemsnit på 7,5 eller derover udstyres med en stjerne, der markerer, at salme hhv. melodi er anbefalet af redaktionsgruppen. De salmer, der får under 5 i bedømmelse, medages ikke i Salmedatabasen, medmindre de findes i DDS. Hvis dette er tilfældet, medtages salmen med en note om den ringe bedømmelse.
Før en salme bliver offentliggjort skal den have mindst 15 bedømmelser.

Hvorfor er nogle salmer ikke bedømt og kommenteret?

I maj 2016 besluttede vi at offentliggøre også en stor del af de mange hundreder salmer, der endnu ikke var bedømt og kommenteret af de mange redaktører.
Fremfor at lade disse ligge gemt ”passivt” i databasen og vente på bedømmelse, blev de hver især udstyret med gennemsnitsbedømmelsen (6,5 af 10), og de vil så løbende blive færdiggjort, idet man allerede nu kan have gavn og glæde af dem.

Hvad koster det?

En række af Salmedatabasens muligheder er gratis at benytte: Man kan søge på salmer, man kan læse artikler og man kan benytte vores salmevalgsforslag ganske gratis.

Af hensyn til rettigheder, afregning til kunstnerne og udgifter til fortsat drift er der dog brugerbetaling på adgang til selv salmerne med node, lyd og kommentarer.

PRISER

 • 240 kr./år for private brugere
  Bemærk at man som privat bruger ikke har adgang til børnesalmerne.
 • 900 kr./år for et lille sogn eller pastorat (op til 1.200 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘lille sogn’ oprette op til tre individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)
 • 1400 kr./år for et mellemstort sogn eller pastorat (op til 5.000 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘mellem sogn’ oprette op til fem individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)
 • 1900 kr./år for et stort sogn eller pastorat (op til 10.000 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘stort sogn’ oprette op til ti individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)
 • 2400 kr./år for et meget stort sogn eller pastorat (op til 15.000 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘meget stort sogn’ oprette op til 15 individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)

Opret jer som brugere her

Hvordan søger man efter salmerne?

Der er flere måder at søge salmer på i Salmedatabasen:

Den hurtige måde foregår fra forsiden, hvor du kan søge efter (fra venstre):

 • En pågældende dag i kirkeåret. Du behøver ikke scrolle ned for at finde ‘din dag’, men kan blot begynde at skrive i tekstfeltet, så vil den ønskede søndag dukke op.
 • Et tema: Glæde, morgen, begravelse, nåde etc.
 • “Fritekst” – det magiske felt, hvor du kan søge f.eks. efter DDS-nummer, salmedigter eller enkelte ord i salmerne.

Man kan også søge på en salmes titel, men bemærk, at vi ikke bruger tegnsætning i titler! Det sker for at undgå forvirring, når salmer f.eks. hedder “Op, al den ting, som … ” eller “Å, Gud, du som…” etc.

Man kan også klikke på ‘avanceret søgning‘, som vil føre dig til undersiden ‘Salmesøgning’. Her kan man (foruden de ovennævnte søgemuligheder) søge på en lang række parametre som årstal, kunstnere, antal vers etc.

Vær også opmærksom på vores salmeforslag, hvor du til den enkelte søn- og helligdag kan finde flere forskellige forslag til salmer. Denne underside er en særdeles populær indgang til salmerne i Salmedatabasen.