Sådan navigerer du i salmelisten

Nedenstående guide mangler billedfiler, så hvis det halter med forståelsen, kan du muligvis finde hjælp i det oprindelige dokument i pdf-format her:

___

Sådan navigerer man i salmerne

Når man er inde på salmelisten, ser den som udgangspunkt således ud.
Men den liste kan man a) FILTRERE og b) SORTERE.
På den måde bliver det meget lettere at overskue.

FILTRER: Til venstre kan du f.eks. vælge kun at se salmer fra Salmebogen (DDS) eller nyere.
Status dækker over farven hvor rød=kladde gul = til bedømmelse Grøn=Offentliggjort og færdig. Orange = midlertidigt offentliggjort.
Hvis man f.eks. krydser af i grøn og orange, så ser man kun de salmer, som offentligheden kan se.

SORTER
Hvis man klikker på Salmenr., så bliver salmerne i listen sorteret efter nummer. Hvis man klikker en gang, så vises laveste numre øverst. Hvis man klikker igen, så vises de højeste nummer først (stigende hhv. faldende visning).
På samme måde kan man sortere efter navn. Forfattersorteringen virker ikke helt p.t. Programmøren er adviseret.

Manual til salmedigtere

Nedenstående guide mangler billedfiler, så hvis det halter med forståelsen, kan du muligvis finde hjælp i det oprindelige dokument i pdf-format her:

Brugervejledning: Oprettelse af egne salmer

Når du er logget på som salmedigter har du to muligheder:

 • At oprette nye salmer
 • At redigere i dine allerede oprettede salmer

Når du opretter en salme, skal du gennem to trin: Først skal den oprettes, så den eksisterer i databasen. Dernæst skal der fyldes indhold i såvel tekst- som notefeltet.
Når salmen på den måde er gjort klar, kan du altid sidenhen vende tilbage og redigere i den.


Sådan opretter du en ny salme

Når du klikker på ’Opret ny salmer’ jan du skrive om:

 • Titel
  Brug salmens første linje. Skriv kun i særlige tilfælde – altså der, hvor salmen kan være kendt som for eksempel Guldkalven, Spøgelset eller Håbstango – en anden titel i parentes. Hvis salmen er kendt under et andet navn, skal du også anføre dette i ’Tags’, så man kan søge på titlen under tema.
 • Årstal
  Skriv højst to årstal: det oprindelige årstal og året for den sidste redigering.
  Skriv i hele årstal og adskil med mellemrum (f.eks. 2012 2016)
 • Rettigheder
  Her skal du markere, at du har alle rettigheder til teksten.
  Hvis du afmarkerer teksten, så hare du mulighed for at vælge blandt de mest almindelige eksterne rettighedshavere.
 • (Markeringen kirkemusik er ikke taget i anvendelse endnu). Brug den ikke.
 • Forfatter
  Du kan vælge at anføre flere forfattere, hvis f.eks Luther eller Svein Ellingsen har skrevet en oprindelige tekst. Husk også at anføre dig selv. SØRG for at du står med gråt som forfatter, ellers vil du ikke kunne se salmen, når den er oprettet, da du kun har adgang til at redigere i dine egne salmer.
 • Tags (stikord / søgeord)
  Dette er den vigtigste hjælp til både brugeren og i forhold til udbredelsen af din salmetekst. Her skriver du temaer / overskrifter / emner / søn- og helligdage / årstider og alt det andet, salmen handler om.
  Brug denne funktion med omtanke! Databasen bliver udvandet, hvis alle tagger deres salmer med ’morgensalme’ ’kristendom’ ’Jesus’ og ’gudstjeneste’. Så kan brugeren snart ikke bruge det søgeord til andet end at få vist alle salmer.
  Sørg for, at det er det, der netop kendetegner denne salme, der markeres.
  Prøv også at sætte dig ind i, hvilken søgning salmen kan tilfredsstille. Brugerne bør kunne søge på andet end kirkeårets dage og i stedet søge på for eksempel ’tvivl’, ’ensomhed’ ’sorg’ eller ’selvmordstanker’. Du kan også anføre søn- og helligdage som tags: Husk eventuelt at markere tekstrække, hvis det har betydning. Det gøres i en parentes efter dagens navn: (1) eller (2).
  Bemærk at databasen selv vil komme med forslag til tags ud fra det indtastede. Det kan være en hjælp til f.eks. helligdage, så du kun behøver at skrive ”23.” for at databasen selv foreslår ”23. søndag efter trinitatis”. Man skal dog være på vagt, lige som det gælder med autokorrektur, så ’retfærdiggørelse’ ikke bliver til ’razzia’!
  Ved skriftsteder skal der IKKE bruges komma mellem kapitel og vers. Sådan: Matt 5 1-11
 • Primær anvendelse
  Når brugerne søger efter salmer, kan de bl.a. søge efter salmer, der har en ’prmær anvendelse’, det vil sige salmer, der først og fremmest eller specifikt er skrevet til en særlig lejlighed, f.eks. nadver eller udgangssalme.
  En ”kernesalme” er en salme, der siger noget centralt og grundliggende om kristendommen. Det handler ikke om, at den er god og at digteren selv synes den burde være en del af kernerepertoiret.Hvis man, mere bredt, mener at en salme også kan være velegnet til en given brug, så kan man skrive det under tags.
  Hvis I har forslag til andre anvendelser, så send en mail til hovedredaktion på mail@syngnyt.dk.

HUSK at klikke på ’Gem’ når du er færdig J

Når du har oprettet din salme, skal du fylde tekst og kommentrarer på. Du kan også uploade eller pege på en eller flere melodier. Hvis du på et senere tidspunkt har ændringer til en allerede uploadet salme, benytter du dig også af nedenstående muligheder.

Sådan redigerer du i en oprettet salme

Når salmen er oprettet, som beskrevet ovenfor, vil den stå i listen over ’Dine salmer’, og du har da muligheder for at klargøre salmen, så den kan blive bedømt og publiceret i databasen.

VÆR opmærksom på, at du ofte skal klikke på ’Dine salmer’ for at se de ændringer der er sket på listen.
Den opdaterer ikke sig selv. Så gå ikke i panik, hvis der stadig står (0) vers, efter at du har lagt tekst ind. Prøv at opdatere…

Ud for hver salme ser du disse ikoner, der hver især kan klikkes på:

 • ØJET
  Her kan du se, hvordan salmen tager sig ud, når læseren i sidste ende vil se den.
 • PENNEN
  Her har du de funktioner, vi beskrev ovenfor. Her kan du således ændre i titel, årstal m.v.
 • TEKSTEN
  Her lægger du din tekst ind. Og kun tekst.
  Ingen overskrift. Intet forfatternavn. Ingen årstal. Ingen skriftsteder. Skriv disse under tags eller i kommentarfeltet.
  Salmen skal blot kopieres ind som ren tekst; der skal ikke anføres numre, for det gør mekanikken selv.
  Teksten skal begynde fra øverste linje uden overskrift – titlen bliver automatisk sat ind.
  Du skal sørge for at adskille hver strofe med et mellerum, så computeren kan regne ud, at der springes til en ny strofe. Det er derfor vigtigt, at der ikke er mellemrum mellem linjerne i den enkelte strofe.
  Det er også i dette felt, at du senere har mulighed for at redigere i din tekst.
 • NODEN
  Her kan uploade en node i pdf-format til din tekst og/eller en mp3 lydfil.
  Hvis du ikke har en sådan, kan du i stedet under ’Kommentarer til musikken’ anføre hvilke melodier, du ønsker at knytte til teksten. Det er vigtigt, at tilkendegiver dette, for hvis ikke du har angivet en melodi, så kommer den ikke med. Det er forfatterens ret at bestemme, hvilke melodier teksten skal optræde med, så du skal være opmærksom på dette.
  Husk også at anføre, hvilken du eventuelt selv foretrækker. Det vil vi gerne markere for de fremtidige brugere, selv om det ikke er sikkert, at du er enig med musikbedømmerne.
  Alle melodier bliver bedømt ud fra musikalske kriterier, og det er bestemmende for, hvordan de bliver vist. Teoretisk set kan en melodi bedømmes ude. Hvis det sker, må vi konferere med salmedigteren, om vedkommende kan leve med, at der knyttes en anden/ny melodi til salmen, eller om den skal helt ud af databasen.
 • TALEBOBLE
  Her har du muligheden for selv at skrive om din salmetekst.
  Der er ingen begrænsning i, hvor meget du kan skrive, men den frihed bør administreres med sans for salmedatabasens brugervenlighed. På den anden side er styrken ved det digitale medie, at man ikke er begrænset af sidetal og afsendelse til trykkeri. Så skriv gerne det væsentlige, som kan berige brugeren.
  Husk, at du altid siden kan opdatere og ændre i din tekst.
  Vær desuden opmærksom på, at også komponister og bedømmere har mulighed for at kommentere på teksten, men at dine kommentarer har et eget felt, så ingen er i tvivl om, hvem der skriver hvad. Alle kommentarer gennemgås af hovedredaktører inden publicering.

Vær desuden opmærksom på følgende

Vi er MEGET taknemmelige for den store hjælp, du yder til projektet ved selv at lægge dine tekster op.

For dit vedkommende giver det god mulighed for at have indflydelse på, hvad der skrives til og om din salme, idet alle kommentarer og tags er med i det, bedømmelsesgruppen forholder sig til.

På den måde har du også mulighed for at nuancere og udfolde salmen for de bedømmere, der naturligvis har en meget forskellig tilgang til salmerne. Nogle er skarpe på poesi, andre på teologi etc.
Overbevis dem gerne om, at din salme er væsentlig.

Det er hovedredaktørerne (som er ’over’ bedømmerne i det tekniske hierarki), der ender med at godkende og publicere salmen. Det betyder, at både bedømmere og kunstnere kan opleve, at der redigeres i deres kommentarer, tags o.l.

Er der tale om større ændringer, vil redaktørerne kontakte kunstnerne.

Guide til salmevælgere

Nedenstående guide mangler billedfiler, så hvis det halter med forståelsen, kan du muligvis finde hjælp i det oprindelige dokument i pdf-format her:
___

Guide til salmevælgere

Først og fremmest tak for, at du vil bidrage til salmeforslagene på Salmedatabasen.
I det følgende en kort guide, der skal hjælpe dig med den tekniske side af sagen.

Du logger på Salmedatabasen på http://admin.salmedatabasen.dk  med den mail og adgangskode, som I har fået. Hvis de er blevet væk, så send en mail til mail@syngnyt.dk

Du kommer formodentlig direkte ind på salmevalg, men hvis du har flere funktioner/roller i Salmedatabasen, så skal du vælge det menupunkt til venstre, der hedder ’Salmeforsalg’.

Nu kan du se, de salmeforslag, som du måtte have oprettet, og som du kan redigere i.

Redigering i allerede oprettede salmevalg

I højre spalte har du fire ikoner:

1) Den første angiver om salmen er synlig for brugerne eller ej. Rød betyder ’kladde’. Grøn betyder ’publiceret’.
Du bedes i første omgang overlade den knap til administrator, da vi gerne vil gøre salmevalgene helt klar, inden de publiceres, herunder sikre at rettigheder er i hus.

2) Ved at klikke på øjet, kan du se, hvordan salmevalget tager sig ud for brugerne.

3) Ved at klikke på pennen, kan du redigere i dit salmevalg.

4) Hvis du klikker på skraldespanden, sletter du salmevalget. Pas på med det.

 

Opret nyt salmevalg

Hvis du ikke har oprettet salmevalg, gøres det ved at trykke på knappen ’Opret nyt salmevalg’ (forholdsvis logisk indrettet)

Du præsenteres derefter for det redigeringsvindue, der vises på næste side.
HUSK at trykke på ’Gem’ forneden, inden du forlader redigeringsvinduet.

1) Vælg søndagens navn.
Husk at vælge den rigtige tekstrække.

2) Giv dit salmevalg en titel, der kan give brugerne en ide om fokus og karakter.

3) Beskriv din tilgang til den givne søndag.

4) Vælg salmerne en for en. Bemærk, at du ikke behøver vælge alle. Hvis du springer en over, bliver feltet ikke vist for brugerne.

Du skal til hver salme både
a) Linke til salmen.

b) Begrunde dit valg.

Ad a) OBS
Hvis du begynder at skrive salmens navn i link-feltet, vil det vise sig, om den er i Salmedatabasen. I så fald kan du vælge den, og dermed linke til den.

HVIS IKKE det er tilfældet, så bedes du linke til den ’salme’, der hedder ”En salme, som vi endnu ikke findes i Salmedatabasen”. Beskriv derefter i tekstfeltet, hvilken salme det drejer sig om, og skriv din kommentar, som hvis der var linket til salmen.

På den måde kan vi redaktører se, at vi har en opgave med at finde salmen, lægge den ind og få den bedømt m.v. i en fart.

I de enkelte salmefelter er der mulighed for at opstille teksten i Bullets, i talrækker, tilføje billede eller linke til eksterne websider, f.eks. til youtube klip, til billeder eller til andre salmer i Salmedatabasen.

Vi råder dig til udelukkende at benytte dig af muligheden for at lave links, men det er til gengæld også en god ide. Du kan linke til klip på Youtube eller til andre hjemmesider.

Enhver salme i Salmedatabasen har sin egen adresse, f.eks. http://www.salmedatabasen.dk/salme/oejne-i-var-lykkelige/id164

Hvis du skal linke til en sådan salme eller andre links, kopierer du salmeadressen i adressefeltet på internetbrowseren og klikker på linksymbolet.

Derved kommer en redigeringsboks frem.

Du sætter link adressen ind i feltet ’URL’

OBS
Og så husker du at vælge under ’Target’: ’New window’
OBS

Sådan kan du ved alle salmer linke til og begrunde dit primære salmeforslag og eventuelt også – ved at linke til dem – inddrage andre salmer, som du kan have overvejet eller ville vælge i andre situationer. 

Nederst på siden er der mulighed for at skrive afsluttende kommentarer, skrive om musikken eller om gennemgående valg af dåbssalmer m.m. Igen: Hvis ikke man skriver noget, bliver boksene ikke vist for brugerne.

Således den tekniske guide. Om tankerne bag salmevalgene generelt skulle du gerne være informeret. Hver må i vidt omfang gøre, som hver vil.

Dog opfordrer vi til ikke at bruge plads på at oplyse, hvor salmerne oprindeligt og i øvrigt findes. Det er lidt forstyrrende støj og kan ende med at fylde en del. På nettet gælder det om at formulere sig præcist og kortfattet. Af og til kan de naturligvis give mening at henvise eksternt, og hvis man linker til salmer, som ikke findes i Salmedatabasen, og vi følgende ikke er i stand til at skaffe dem eller rettigheder dertil, så giver det i særlig grad mening, at man kan henvise til andre udgivelser.

Afslutningsvis skal vi bede jer som salmevæger par at skrive en introduktion til jeres salmevalg. Nogle gør det lange, mens andre gør det kort. I kan finde inspiration her: http://salmedatabasen.dk/salmeforslag. Teksten kan sendes til mail@syngnyt.dk.


GOD ARBEJDSLYST
J

Morten Skovsted, Salmedatabasen / Syng Nyt