10 gode salmer til. . .

Når vi mødes i kirken, er det som regel præsten, der vælger salmerne. Andre gange kan man få lov til at foreslå salmer, f.eks. til vielse, begravelse/bisættelse og barnedåb.

Vi anbefaler på disse sider en række salmer, som vi har gjort frit tilgængelige på Salmedatabasen, så man kan kopiere både tekst og node, hvis man vælger salmer, som hverken står i Den Danske Salmebog eller i de nyere salmebogstillæg.

I parantes angiver vi, hvor salmen kan findes. DDS = Den Danske Salmebog. 100 S = 100 salmer. KSB = Kirkesangbogen. SDB = Salmedatabasen.

10 gode salmer til dåb

Herunder finder de ti salmer, vi anbefaler til dåb.

Salmerne er vist alfabetisk, og hvis du klikker på titlen, åbner salmen med tekst i et nyt vindue, så du kan se nærmere på den. Vær opmærksom på, at du kan læse mere om den enkelte salme under ‘Kommentarer’ til venstre for salmeteksten.

I parantes angiver vi, hvor salmen kan findes. DDS = Den Danske Salmebog. 100 S = 100 salmer. KSB = Kirkesangbogen. SDB = Salmedatabasen.

Du kommer Jesus i vor dåb (DDS 450)
Et enkelt sprog med en kendt og smuk sommermelodi
Salmen beskriver på en smuk og ligefrem måde, hvad dåben handler om – nemlig at vi ikke er alene og at vi i dåben, bliver en del af noget større: en del af helheden. Den kendte melodi gør, at alle kan synge med.

Fyldt af glæde (DDS 448)
Folkekirkens største salme-hit – et udtryk for tak og sikkerhed
I et sprog fyldt af billeder, siger vi i salmen tak: tak for det lille barn og tak for visheden om det store, der ligger i dåben. Salmen beskriver også den usikkerhed og frygt, vi kan have, når vi står med et lille barn i vores hænder, hvor dåben rækker en støttende hånd.

Herren strækker ud sin arm (DDS 447)
Hele dåbens fortælling i blot ét vers
En af de mest brugte dåbssalmer, der fortæller om den velsignelse, der ligger i dåben. Vandet i døbefonden bliver livets kilde og skal minde os om, at livet er en gave. Dåben bliver i salmen også en bøn om, at vi ikke må misbruge denne gave.

Med favnen fuld af kærlighed (100 S 844)
Om det første møde med dit barn på en melodi med rødder i jazz-musikken
Titlen på denne salme siger det hele:med dit barn på armen, har du favnen fuld af kærlighed. Salmen handler netop om de følelser, man som forældre overvældes af, når man sætter et barn i verden. I salmen beder vi Jesus være med ved døbefonden og alle barnets dage fremover. Ligesom vi – forældre og familie – vil være det.

Nu titte til hinanden (DDS 750)
At modtage dåben med åbent sind – at modtage som et barn
Denne salme er egentlig skrevet som en morgensang for børn, men er med tiden blevet en elsket dåbssalme. Den handler om, at turde modtage dåben med et åbent og uspoleret sind. Et sind der netop er som et barns. Teksten er fuld af tryghed og glæde, men indeholder også mere alvorlige dele, så der tilsammen skabes en smuk helhed i teksten.

Når du ser en dråbe glimte (SDB)
Det største i det mindste – en dåbssalme også for unge og voksne
En salme der egner sig til dåb både af børn, unge og voksne. Her bruges vanddråben som billede på det store i dåben, at man bliver en del af en større helhed. Dråberne samles, bliver til et vandløb og til sidst et brusende hav, der også afspejler evigheden.

Sov sødt barnlille (DDS 674)
Om dåbens betydning gennem hele livet
Salmen beskriver hvordan det lille barn kan hvile i tryghed og tillid til, at der drages omsorg for det. Barnet er velsignet. Den beroligende tone i salmen understreger dette, men også at velsignelsen gælder hele livet.
Nogle gange nøjes man med at synge vers 1, 2 og 7.

Sov, du lille, sov nu godt (100 S 839)
En salme om dåben og det, der følger med
En salme der kan siges at være en gave til barnet umiddelbart efter dåben. Her fortælles om dåbens betydning og at vi ønsker barnet må få glæde af sin dåb og blomstre og vokse, som en knop på livets træ.

Velsign mit barn, du kære Gud (100S 840)
En nyere salme til dem som elsker poesi
Det er med sproget, som med livet: det er ikke altid man forstår det hele. Salmen er fuld af uventede, skæve, sjove og tankevækkende ord, der fungerer som smukke billeder på velsignelse, lys, mod, Helligånd og evighed.

Vor Herre tar de små i favn (DDS 449)
En salme om dåben som adgang til selve livet
Salmen handler om det fællesskab, barnet indtræder i ved dåben. Dåben giver del i Guds rige og dermed adgang til selve livet – livet, som vi ikke kan klare alene, men hvor vi har behov for, at blive en del af noget større.