2. oktober 2018: Tre nye artikler

Med de tre nyeste artikler er vi er nu oppe på hele 47 artikler om salmernes mangfoldige verden. De tre nye artikler er som følger:

1) Salmesangen og musikken i folkekirken
– praktisk teologisk belyst”. Af Hans Raun Iversen, 2018
Hans Raun Iversen, som i en menneskealder har forsket og undervist i praktisk teologi ved Københavns Universitet, redegør i sin artikel for salmesangens betydning som en af de vigtigste kommunikationsformer i folkekirken.
Læs artiklen her.

2) ”I kor med alle engle”
– nutidige aspekter på salmer og sjælesorg. af Dorte Dideriksen, 2018
Dorte Dideriksens artikel handler om, hvordan salmer og salmesang opleves i dag, og om hvordan salmer kan bidrage til sjælesorgen. Artiklen bygger på Dideriksens egne undersøgelser i det sogn, hvor hun er præst. Dorte Dideriksen har erfaret, at der er en stor gevinst i at lave fokusgruppeinterview i sit eget sogn. Ikke alene er hun selv blevet klogere. Det har også åbnet døre til lærerværelset, og de, der er blevet interviewet, har fået nye indsigter.
Læs artiklen her.

3) Når ordene får vinger
– og lidt om tradition og modernitet. Af Michael Nielsen, 2018
Michael Nielsen, som er tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge, fortæller i sin artikel om glæden ved at skrive og om ords magt til at forme et menneskes skæbne. Som salmedigter – en af « sprogets nattergale » – placerer han sig i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. For traditionen dør, hvis den ikke fornyes, og « fornyelse uden forankring i traditionen bliver let til vilkårlige slag i luften. »
Læs artiklen her.

Se alle de øvrige artikler her.

18. august 2018: Nye funktioner i løbet af sommeren

Vi har sommerens løb rundet et skarpt hjørne, idet der nu er mere end 1500 salmer i Salmedatabasen. Dertil har vi endnu et par nyheder:
1) Prof. em. Kirsten Nielsen har nu været de væsentligste DDS-salmer igennem  og tilføjet spændende kommentarer til disse, ikke mindst med henvisninger til det bibelske stof, som har været Kirsten Nielsens primære arbejdsområde.
2) På salmeforslagene til de enkelte søndage er der nu linket til ‘Bag om helligdagen’ fra KMKC (Kirkemusikalsk kompetencecenter), hvor der er meget godt at komme efter i gudstjenestearbejdet. Se et eksempel på dette link, øverst på siden.
3) Hvis flere brugere giver ‘Thumbs up’ eller markerer en salme blandt deres favoritter (det kan man gøre ude til højre på salmevisningen), bliver det nu vist på salmesøgningerne med et hjerteikon.
4) Vi har fjernet tegnsætning i salmernes overskrifter for at undgå forvirring. Det kan naturligvis i sig selv være forvirrende, men databasen skulle gerne fange de salmer, man søger på, også selv om man søger MED tegnsætning.
Morten Skovsted

Sådan finder man salmer til søndagen

Der er flere brugere, der har undret sig over mangelfulde søgeresultater, hvis man fra forsiden søger salmer til de enkelte søn- og helligdage.
Hvis man søger sådanne salmer, er det langt klogere at søge under vores salmeforsalg, hvor der vil være mindst to salmeforslag til hver søn- og helligdag.
Find salmeforslagene her.

Salmer om skaberværket

Salmer om skaberværket er oplagte at inddrage i efteråret, hvor høst og taknemlighed er temaer for børnegudstjenester. Men skaberværket er også et oplagt tema til foråret, hvor alting spirer og gror og livets gave på en anden måde bliver synlig og konkret for både store og små.

I børnesalmedatabasen findes to salmer, der begge knytter til ved fortællingen om Noas ark. “Nu glimter i edderkoppens spind” af Kis og Hans Holm er oprindelig skrevet som indgang til en samling af sange om Noa. Denne samling er siden udgivet på Dansk Sang som en lille musical for børn. Sangen har et melodiøst omkvæd, som børnene nemt vil kunne synge med på: Forunderligt er dit skaberværk, som hver dag åbenbares. Ufatteligt er dit skaberværk, som ikke kan forklares.

En anden salme som både knytter til ved fortællingen om Noa og til skaberværket som tema er Lars Busk Sørensens “Gud viste dem den nye jord”.  Her træder Noa ud af arken for at blive en del af den verden, hvor naturen veksler med årstidernes skiften. I sidste vers henvises både til regnbuen som Guds pagts- og troskabstegn og til duen som et udtryk for Guds nærvær. Melodien er fortællende og roligt fremadskridende. Også i denne salme er der et omkvæd, som nemt kan læres: Se menneske, mod himlen, mod lysets farvebro, og føl den store svimlen, forstanden kalder tro.

En salme, der knytter til ved den første skabelsesberetning er Jens Rosendals “Først de store havdyr”. Her nævnes i rækkefølge fisk, fugle, elefant og mus, kvæg og kryb – og mennesket som kronen på værket. Man kunne jo vise billeder af de skabninger, som der synges om undervejs.

Der findes også nogle herlige farvesange, der knytter til ved skaberværket. Her kan man med fordel benytte de sjove tegn og fagter, så børnene kommer op og stå og bevæge sig samtidig med, at de synger. “Grøn som en abe” er både fjollet og skør og med sjove bevægelser, der ledsager teksten. Især fagterne til omkvædet er oplagte at bruge. På samme måde er sangen “Tænk hvis verden kun var hvid og sort”  med sjove tegn og fagter, men uden et omkvæd og derfor ikke helt så hurtig at lære.

Blandt de meget enkle salmer til de små børn om Guds underfulde skaberværk vil jeg nævne “Der er tusindvis af spurve” med mange gentagelser og en nem melodi. De fire vers nævner henholdsvis spurvene, blomsterne, stjernerne og mennesker, som der er hundredvis af – ja tusind millioner – og Gud kender hver og en. Endelig har vi også valgt at tage den gamle børnesalme “Hvem skabte stjernerne” med – trods den lidt kedelige melodi. Den egner sig bedst til de alleryngste børn. Der findes enkle tegn til hvert vers.

/ Hans Boas

Lille-bitte frø

1. september til 4. oktober er udnævnt til skabelsestid. Det er også i denne tid vi høster frugterne af de frø, vi såede i foråret – og kan forundres og glædes over, hvor meget, sådan et lille frø kan blive til. Børnesalmen “Alt det mindste som Gud skabte” har tekst og melodi af nordmanden Geir Hegerstrøm og er bl.a. udgivet i den norske børnesalmebog: “Min første salmebok” (Eide Forlag AS, Stavanger, 2015). Salmen er oversat til dansk af Martin L. Hornstrup i 2017. Salmen har et enkelt og let omkvæd, som gør salmen let at synge med på – selv for de helt små. Og tilsættes den lille leg – hvor man holder et lille imaginært frø mellem sin pege- og tommelfinger, og viser dette til de omkringstående – så bliver sangen rigtig sjov at synge. Versene kredser om miraklet i at noget småt kan blive noget stort ved Guds hemmelige under. Og som sådan kommer salmen også til at indeholde det børnesyn – at de små er de vigtigste i verden og at Guds underlige kræfter er lagt ned i dem.