Forum for børnesalmer

De fleste præster og organister, vil have oplevet at det er en udfordring med salmer til de børnegudstjenester, hvor der er mange børn i førskolealderen.
Menighedens salmesang er en bærende del af en luthersk gudstjeneste, og det skal også gerne komme til udtryk i en børnegudstjeneste. Men det er ikke så enkelt. Det er svært at finde gode salmer til en børnegudstjeneste.

Vi har den beskedne ambition med denne side, at bidrage til at kvalificere de salmer vi synger med børn. Vi har forsøgt at være grundige i vores researche af hvad der findes. Når vi har bedømt om en salme skulle med, har vi set på bl.a. teologi, sprog og melodi. Vi har set på, om der er nogle billeder eller en poesi i salmerne, som taler ind i et barnehjerte, som overrasker, giver noget, udfolder tro og liv, tager afsæt i barnets erfaringer og horisont. Teologien skal være enkel, men det skal også gerne være sådan, at den kristendom vi synger med børn kan holde til et helt liv.

Der er foreløbigt lagt i alt ca. 150 salmer ud. Det vil være kendt stof for nogle, men nyt for andre. I løbet af foråret vil de blive suppleret af en bunke helt nyskrevne salmer! Vi hører gerne fra jer, også hvis I har ideer til salmer, I synes der mangler – eller gerne vil bidrage med!

Vi har fået produceret en video, der fortæller lidt om vores overvejelser i forhold til børnesalmer, og med en guide til hvordan du bedst søger dig frem til den salme du skal bruge. Desuden en vejledning til de forskellige redskaber til arbejdet med børn og salmer, der er på siden. Du kan se den her: “Introduktionsvideo til Forum for Børnesalmer”

Bedste hilsner
Forum for Børnesalmer v/ Hans Boas, Ingrid Bartholin, Lena Kjems, Berit Hougaard Pedersen, Hanne Jul Jakobsen og Martin L. Hornstrup (fmd.)

Har du spørgsmål angående børnesalme-delen, kan de sendes direkte til formanden for arbejdsgruppen på boernesalmer@salmedatabasen.dk

Sådan navigerer du i salmelisten

Nedenstående guide mangler billedfiler, så hvis det halter med forståelsen, kan du muligvis finde hjælp i det oprindelige dokument i pdf-format her:

___

Sådan navigerer man i salmerne

Når man er inde på salmelisten, ser den som udgangspunkt således ud.
Men den liste kan man a) FILTRERE og b) SORTERE.
På den måde bliver det meget lettere at overskue.

FILTRER: Til venstre kan du f.eks. vælge kun at se salmer fra Salmebogen (DDS) eller nyere.
Status dækker over farven hvor rød=kladde gul = til bedømmelse Grøn=Offentliggjort og færdig. Orange = midlertidigt offentliggjort.
Hvis man f.eks. krydser af i grøn og orange, så ser man kun de salmer, som offentligheden kan se.

SORTER
Hvis man klikker på Salmenr., så bliver salmerne i listen sorteret efter nummer. Hvis man klikker en gang, så vises laveste numre øverst. Hvis man klikker igen, så vises de højeste nummer først (stigende hhv. faldende visning).
På samme måde kan man sortere efter navn. Forfattersorteringen virker ikke helt p.t. Programmøren er adviseret.

Manual til salmedigtere

Nedenstående guide mangler billedfiler, så hvis det halter med forståelsen, kan du muligvis finde hjælp i det oprindelige dokument i pdf-format her:

Brugervejledning: Oprettelse af egne salmer

Når du er logget på som salmedigter har du to muligheder:

 • At oprette nye salmer
 • At redigere i dine allerede oprettede salmer

Når du opretter en salme, skal du gennem to trin: Først skal den oprettes, så den eksisterer i databasen. Dernæst skal der fyldes indhold i såvel tekst- som notefeltet.
Når salmen på den måde er gjort klar, kan du altid sidenhen vende tilbage og redigere i den.


Sådan opretter du en ny salme

Når du klikker på ’Opret ny salmer’ jan du skrive om:

 • Titel
  Brug salmens første linje. Skriv kun i særlige tilfælde – altså der, hvor salmen kan være kendt som for eksempel Guldkalven, Spøgelset eller Håbstango – en anden titel i parentes. Hvis salmen er kendt under et andet navn, skal du også anføre dette i ’Tags’, så man kan søge på titlen under tema.
 • Årstal
  Skriv højst to årstal: det oprindelige årstal og året for den sidste redigering.
  Skriv i hele årstal og adskil med mellemrum (f.eks. 2012 2016)
 • Rettigheder
  Her skal du markere, at du har alle rettigheder til teksten.
  Hvis du afmarkerer teksten, så hare du mulighed for at vælge blandt de mest almindelige eksterne rettighedshavere.
 • (Markeringen kirkemusik er ikke taget i anvendelse endnu). Brug den ikke.
 • Forfatter
  Du kan vælge at anføre flere forfattere, hvis f.eks Luther eller Svein Ellingsen har skrevet en oprindelige tekst. Husk også at anføre dig selv. SØRG for at du står med gråt som forfatter, ellers vil du ikke kunne se salmen, når den er oprettet, da du kun har adgang til at redigere i dine egne salmer.
 • Tags (stikord / søgeord)
  Dette er den vigtigste hjælp til både brugeren og i forhold til udbredelsen af din salmetekst. Her skriver du temaer / overskrifter / emner / søn- og helligdage / årstider og alt det andet, salmen handler om.
  Brug denne funktion med omtanke! Databasen bliver udvandet, hvis alle tagger deres salmer med ’morgensalme’ ’kristendom’ ’Jesus’ og ’gudstjeneste’. Så kan brugeren snart ikke bruge det søgeord til andet end at få vist alle salmer.
  Sørg for, at det er det, der netop kendetegner denne salme, der markeres.
  Prøv også at sætte dig ind i, hvilken søgning salmen kan tilfredsstille. Brugerne bør kunne søge på andet end kirkeårets dage og i stedet søge på for eksempel ’tvivl’, ’ensomhed’ ’sorg’ eller ’selvmordstanker’. Du kan også anføre søn- og helligdage som tags: Husk eventuelt at markere tekstrække, hvis det har betydning. Det gøres i en parentes efter dagens navn: (1) eller (2).
  Bemærk at databasen selv vil komme med forslag til tags ud fra det indtastede. Det kan være en hjælp til f.eks. helligdage, så du kun behøver at skrive ”23.” for at databasen selv foreslår ”23. søndag efter trinitatis”. Man skal dog være på vagt, lige som det gælder med autokorrektur, så ’retfærdiggørelse’ ikke bliver til ’razzia’!
  Ved skriftsteder skal der IKKE bruges komma mellem kapitel og vers. Sådan: Matt 5 1-11
 • Primær anvendelse
  Når brugerne søger efter salmer, kan de bl.a. søge efter salmer, der har en ’prmær anvendelse’, det vil sige salmer, der først og fremmest eller specifikt er skrevet til en særlig lejlighed, f.eks. nadver eller udgangssalme.
  En ”kernesalme” er en salme, der siger noget centralt og grundliggende om kristendommen. Det handler ikke om, at den er god og at digteren selv synes den burde være en del af kernerepertoiret.Hvis man, mere bredt, mener at en salme også kan være velegnet til en given brug, så kan man skrive det under tags.
  Hvis I har forslag til andre anvendelser, så send en mail til hovedredaktion på mail@syngnyt.dk.

HUSK at klikke på ’Gem’ når du er færdig J

Når du har oprettet din salme, skal du fylde tekst og kommentrarer på. Du kan også uploade eller pege på en eller flere melodier. Hvis du på et senere tidspunkt har ændringer til en allerede uploadet salme, benytter du dig også af nedenstående muligheder.

Sådan redigerer du i en oprettet salme

Når salmen er oprettet, som beskrevet ovenfor, vil den stå i listen over ’Dine salmer’, og du har da muligheder for at klargøre salmen, så den kan blive bedømt og publiceret i databasen.

VÆR opmærksom på, at du ofte skal klikke på ’Dine salmer’ for at se de ændringer der er sket på listen.
Den opdaterer ikke sig selv. Så gå ikke i panik, hvis der stadig står (0) vers, efter at du har lagt tekst ind. Prøv at opdatere…

Ud for hver salme ser du disse ikoner, der hver især kan klikkes på:

 • ØJET
  Her kan du se, hvordan salmen tager sig ud, når læseren i sidste ende vil se den.
 • PENNEN
  Her har du de funktioner, vi beskrev ovenfor. Her kan du således ændre i titel, årstal m.v.
 • TEKSTEN
  Her lægger du din tekst ind. Og kun tekst.
  Ingen overskrift. Intet forfatternavn. Ingen årstal. Ingen skriftsteder. Skriv disse under tags eller i kommentarfeltet.
  Salmen skal blot kopieres ind som ren tekst; der skal ikke anføres numre, for det gør mekanikken selv.
  Teksten skal begynde fra øverste linje uden overskrift – titlen bliver automatisk sat ind.
  Du skal sørge for at adskille hver strofe med et mellerum, så computeren kan regne ud, at der springes til en ny strofe. Det er derfor vigtigt, at der ikke er mellemrum mellem linjerne i den enkelte strofe.
  Det er også i dette felt, at du senere har mulighed for at redigere i din tekst.
 • NODEN
  Her kan uploade en node i pdf-format til din tekst og/eller en mp3 lydfil.
  Hvis du ikke har en sådan, kan du i stedet under ’Kommentarer til musikken’ anføre hvilke melodier, du ønsker at knytte til teksten. Det er vigtigt, at tilkendegiver dette, for hvis ikke du har angivet en melodi, så kommer den ikke med. Det er forfatterens ret at bestemme, hvilke melodier teksten skal optræde med, så du skal være opmærksom på dette.
  Husk også at anføre, hvilken du eventuelt selv foretrækker. Det vil vi gerne markere for de fremtidige brugere, selv om det ikke er sikkert, at du er enig med musikbedømmerne.
  Alle melodier bliver bedømt ud fra musikalske kriterier, og det er bestemmende for, hvordan de bliver vist. Teoretisk set kan en melodi bedømmes ude. Hvis det sker, må vi konferere med salmedigteren, om vedkommende kan leve med, at der knyttes en anden/ny melodi til salmen, eller om den skal helt ud af databasen.
 • TALEBOBLE
  Her har du muligheden for selv at skrive om din salmetekst.
  Der er ingen begrænsning i, hvor meget du kan skrive, men den frihed bør administreres med sans for salmedatabasens brugervenlighed. På den anden side er styrken ved det digitale medie, at man ikke er begrænset af sidetal og afsendelse til trykkeri. Så skriv gerne det væsentlige, som kan berige brugeren.
  Husk, at du altid siden kan opdatere og ændre i din tekst.
  Vær desuden opmærksom på, at også komponister og bedømmere har mulighed for at kommentere på teksten, men at dine kommentarer har et eget felt, så ingen er i tvivl om, hvem der skriver hvad. Alle kommentarer gennemgås af hovedredaktører inden publicering.

Vær desuden opmærksom på følgende

Vi er MEGET taknemmelige for den store hjælp, du yder til projektet ved selv at lægge dine tekster op.

For dit vedkommende giver det god mulighed for at have indflydelse på, hvad der skrives til og om din salme, idet alle kommentarer og tags er med i det, bedømmelsesgruppen forholder sig til.

På den måde har du også mulighed for at nuancere og udfolde salmen for de bedømmere, der naturligvis har en meget forskellig tilgang til salmerne. Nogle er skarpe på poesi, andre på teologi etc.
Overbevis dem gerne om, at din salme er væsentlig.

Det er hovedredaktørerne (som er ’over’ bedømmerne i det tekniske hierarki), der ender med at godkende og publicere salmen. Det betyder, at både bedømmere og kunstnere kan opleve, at der redigeres i deres kommentarer, tags o.l.

Er der tale om større ændringer, vil redaktørerne kontakte kunstnerne.

4. juli 2018: Ny printfunktion og nye salmer

Det er nu blevet muligt at printe en salme ud, direkte fra salmevisningen. På den måde behøver man ikke copy-paste salmen. Klik på det lille printer-ikon, øverst i højre hjørne.

Der er i disse dage lagt yderligere noder og lydfiler ind, sådan at vi nu med stor glæde kan sige, at der er korrekt node og lydfil til ALLE de 564 salmer, der ikke står i DDS, OG til de 143 børnesalmer i Salmedatabasen. Som tidligere nævnt er det planen, at vi i efteråret vil kigge på de ca. 200 mest brugte melodier fra DDS og lave node og lyd til dem også.

I denne uge vil der desuden blive lagt 70 nye salmer ind i forbindelse med klargøring af Holger Lissners salmevalg til resten af kirkeåret. Derved vil der så igen optræde midlertidige noder, som først bliver færdiggjort til september, men til gengæld vil der være salmevalg med masser af nyere, spændende salmer til alle søndage frem til 1. søndag i advent.

Og endelig, lidt uden for den tekniske afdeling: HUSK at sætte kryds i kalenderen ved hele to store salmedatoer efter sommerferien:

1) Salmefest for og med Holger Lissner i anledning af dennes 80 års dag. Det foregår i Christianskirken i Fredericia, fredag d. 31. august kl. 14-16.30. Se mere på www.lissner80.dk, hvor du også kan skrive en hilsen til Lissner på den store dag, d. 15. juli.

2) Syng Nyt salmedag i Hjortshøj kirke, lørdag d. 6. oktober kl. 10-16.30. Vi er ved at lægge program, men kan allerede nu afsløre, at der vil være oplæg ved salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen og kirkeminister Mette Bock. Læs mere på www.syngnyt.dk