Må din dag få glæde

Det er sommertid og vi anbefaler Arne Andreasens lille fine salme: “Må din dag få glæde” , som er en lille lækker morgensag. I det lille vers rettes blikket mod den store verden. Den har en enkel meditativ tone, og egner sig godt til afslutningssalme. Vi sendes ikke bare hjem men sendes ud som lys for verden (jf. Matt 5,14).
Salmen er ledsaget af en video med vejledende fagter, så de mindste kan være med.

Guide til salmevælgere

Nedenstående guide mangler billedfiler, så hvis det halter med forståelsen, kan du muligvis finde hjælp i det oprindelige dokument i pdf-format her:
___

Guide til salmevælgere

Først og fremmest tak for, at du vil bidrage til salmeforslagene på Salmedatabasen.
I det følgende en kort guide, der skal hjælpe dig med den tekniske side af sagen.

Du logger på Salmedatabasen på http://admin.salmedatabasen.dk  med den mail og adgangskode, som I har fået. Hvis de er blevet væk, så send en mail til mail@syngnyt.dk

Du kommer formodentlig direkte ind på salmevalg, men hvis du har flere funktioner/roller i Salmedatabasen, så skal du vælge det menupunkt til venstre, der hedder ’Salmeforsalg’.

Nu kan du se, de salmeforslag, som du måtte have oprettet, og som du kan redigere i.

Redigering i allerede oprettede salmevalg

I højre spalte har du fire ikoner:

1) Den første angiver om salmen er synlig for brugerne eller ej. Rød betyder ’kladde’. Grøn betyder ’publiceret’.
Du bedes i første omgang overlade den knap til administrator, da vi gerne vil gøre salmevalgene helt klar, inden de publiceres, herunder sikre at rettigheder er i hus.

2) Ved at klikke på øjet, kan du se, hvordan salmevalget tager sig ud for brugerne.

3) Ved at klikke på pennen, kan du redigere i dit salmevalg.

4) Hvis du klikker på skraldespanden, sletter du salmevalget. Pas på med det.

 

Opret nyt salmevalg

Hvis du ikke har oprettet salmevalg, gøres det ved at trykke på knappen ’Opret nyt salmevalg’ (forholdsvis logisk indrettet)

Du præsenteres derefter for det redigeringsvindue, der vises på næste side.
HUSK at trykke på ’Gem’ forneden, inden du forlader redigeringsvinduet.

1) Vælg søndagens navn.
Husk at vælge den rigtige tekstrække.

2) Giv dit salmevalg en titel, der kan give brugerne en ide om fokus og karakter.

3) Beskriv din tilgang til den givne søndag.

4) Vælg salmerne en for en. Bemærk, at du ikke behøver vælge alle. Hvis du springer en over, bliver feltet ikke vist for brugerne.

Du skal til hver salme både
a) Linke til salmen.

b) Begrunde dit valg.

Ad a) OBS
Hvis du begynder at skrive salmens navn i link-feltet, vil det vise sig, om den er i Salmedatabasen. I så fald kan du vælge den, og dermed linke til den.

HVIS IKKE det er tilfældet, så bedes du linke til den ’salme’, der hedder ”En salme, som vi endnu ikke findes i Salmedatabasen”. Beskriv derefter i tekstfeltet, hvilken salme det drejer sig om, og skriv din kommentar, som hvis der var linket til salmen.

På den måde kan vi redaktører se, at vi har en opgave med at finde salmen, lægge den ind og få den bedømt m.v. i en fart.

I de enkelte salmefelter er der mulighed for at opstille teksten i Bullets, i talrækker, tilføje billede eller linke til eksterne websider, f.eks. til youtube klip, til billeder eller til andre salmer i Salmedatabasen.

Vi råder dig til udelukkende at benytte dig af muligheden for at lave links, men det er til gengæld også en god ide. Du kan linke til klip på Youtube eller til andre hjemmesider.

Enhver salme i Salmedatabasen har sin egen adresse, f.eks. http://www.salmedatabasen.dk/salme/oejne-i-var-lykkelige/id164

Hvis du skal linke til en sådan salme eller andre links, kopierer du salmeadressen i adressefeltet på internetbrowseren og klikker på linksymbolet.

Derved kommer en redigeringsboks frem.

Du sætter link adressen ind i feltet ’URL’

OBS
Og så husker du at vælge under ’Target’: ’New window’
OBS

Sådan kan du ved alle salmer linke til og begrunde dit primære salmeforslag og eventuelt også – ved at linke til dem – inddrage andre salmer, som du kan have overvejet eller ville vælge i andre situationer. 

Nederst på siden er der mulighed for at skrive afsluttende kommentarer, skrive om musikken eller om gennemgående valg af dåbssalmer m.m. Igen: Hvis ikke man skriver noget, bliver boksene ikke vist for brugerne.

Således den tekniske guide. Om tankerne bag salmevalgene generelt skulle du gerne være informeret. Hver må i vidt omfang gøre, som hver vil.

Dog opfordrer vi til ikke at bruge plads på at oplyse, hvor salmerne oprindeligt og i øvrigt findes. Det er lidt forstyrrende støj og kan ende med at fylde en del. På nettet gælder det om at formulere sig præcist og kortfattet. Af og til kan de naturligvis give mening at henvise eksternt, og hvis man linker til salmer, som ikke findes i Salmedatabasen, og vi følgende ikke er i stand til at skaffe dem eller rettigheder dertil, så giver det i særlig grad mening, at man kan henvise til andre udgivelser.

Afslutningsvis skal vi bede jer som salmevæger par at skrive en introduktion til jeres salmevalg. Nogle gør det lange, mens andre gør det kort. I kan finde inspiration her: http://salmedatabasen.dk/salmeforslag. Teksten kan sendes til mail@syngnyt.dk.


GOD ARBEJDSLYST
J

Morten Skovsted, Salmedatabasen / Syng Nyt