Hvordan bedømmes salmerne?

Alle salmer bedømmes og kommenteres af de to store redaktionsgrupper. Du kan se, hvem der sidder i redaktionsgrupperne på undersiden ‘Om os’.
Salmerne (både tekst og melodi) bedømmes med et tal fra 1-10, og de salmer, der får et gennemsnit på 7,5 eller derover udstyres med en stjerne, der markerer, at salme hhv. melodi er anbefalet af redaktionsgruppen. De salmer, der får under 5 i bedømmelse, medages ikke i Salmedatabasen, medmindre de findes i DDS. Hvis dette er tilfældet, medtages salmen med en note om den ringe bedømmelse.
Før en salme bliver offentliggjort skal den have mindst 15 bedømmelser.

6. juni 2017: Pludselig har vi offentliggjort 625 salmer

Den opmærksomme bruger af Salmedatabasen vil have opdaget, at vi i løbet af de sidste par uger har taget et gevaldigt spring fra 250 salmer til 625 salmer i Salmedatabasen.

Det skyldes en beslutning om at offentliggøre også af de mange hundreder salmer, der endnu ikke er bedømt og kommenteret af de mange redaktører.

Fremfor at lade disse ligge gemt ”passivt” i databasen og vente på bedømmelse, er vi nu i gang med at offentliggøre dem uden kommentarer og uden bedømmelse.

De udstyres hver især med gennemsnitsbedømmelsen (6,5 af 10), og de vil løbende blive færdiggjort, idet man allerede nu kan have gavn og glæde af dem.
Der vil løbende komme endnu flere til, også af de nye salmer, frem mod sommerferien.

I øvrigt er der god og voksende brug af Salmedatabasen.
I den forgangne uge har vi haft lige knap 5000 salmevisninger, nogle dage over 1000 visninger. Det er vi helt godt tilfredse med.

Sig fortsat endelig til, hvis der er fejl og mangler ved sidens opbygning. Vi er fortsat i en udviklingsproces, og vi sætter stort pris på jeres tilbagemeldinger.