30. Januar 2017: Så er vi i luften

Salmedatabasen er nu officielt færdigudviklet og klar til brug. Dog med det kraftige forbehold, at salmerne først fra nu af løbende lægges ud til offentligheden.
Hver salme skal igennem en lang proces, hvor den skal gøres klar, bedømmes, kommenteres og udstyres med både node og indspilning. Dertil skal vi sikre, at rettigheder er på plads og meget andet.
Vi har d.d. 105 salmer offentliggjort og yderligere 15 på vej i den kommende uge. Derefter er det den ambitiøse plan, at der skal offentliggøres 50 nye (og gamle) salmer hver måned. Selv i dette tempo er vi således først over de 1000 salmer sidst på året 2018.
Men vi klør ufortrødent på og vil sideløbende offentliggøre både artikler og salmevalg, så Salmedatabasen bliver mere og mere interessant at bruge.
Husk, at vi modtager ethvert godt råd til forbedring med taknemmelighed:
Lad os vide, hvis der er noget, du mangler eller finder uhensigtsmæssigt.

Hvad koster det?

En række af Salmedatabasens muligheder er gratis at benytte: Man kan søge på salmer, man kan læse artikler og man kan benytte vores salmevalgsforslag ganske gratis.

Af hensyn til rettigheder, afregning til kunstnerne og udgifter til fortsat drift er der dog brugerbetaling på adgang til selv salmerne med node, lyd og kommentarer.

PRISER

  • 240 kr./år for private brugere
    Bemærk at man som privat bruger ikke har adgang til børnesalmerne.
  • 900 kr./år for et lille sogn eller pastorat (op til 1.200 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘lille sogn’ oprette op til tre individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)
  • 1400 kr./år for et mellemstort sogn eller pastorat (op til 5.000 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘mellem sogn’ oprette op til fem individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)
  • 1900 kr./år for et stort sogn eller pastorat (op til 10.000 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘stort sogn’ oprette op til ti individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)
  • 2400 kr./år for et meget stort sogn eller pastorat (op til 15.000 folkekirkemedlemmer). Man kan i et ‘meget stort sogn’ oprette op til 15 individuelle brugere (præster, organister, kirkesangere mv.)

Opret jer som brugere her

Månedens salme – februar 2017

Denne måneds salme – Guds nåde er en vintergæk – er sandsynligvis en af de mest sungne af Simon Grotrians salmer. Efter den blev udgivet i ‘Jordens salt og verdens lys’ i 2006, fik den allerede året efter en melodi af Jesper Gottlieb og blev udgivet i samlingen ‘Salmeregn’, hvor en række af Grotrians tekster er sat i musik, alle af Jesper Gottlieb.
Med sin tematik knytter salmen til ved den sene vinter og det tidlige forår (februar-marts), som på vore breddegrader er sammenfaldende med fastetiden. I første vers nævnes både vintergækken og fastetiden, og med sin karakter af både naturårstids- og kirkeårstidssalme finder den sin plads umiddelbart efter den tid, hvor man synger ‘Her vil ties, her vil bies’.
Salmen indeholder en række paradokser – eksempelvis “i angst og overflod besejres du af mod” og “ene er vi flere”. Paradokser, som antyder en omvending af det kendte – og som lader det blive klart for den syngende, at teksten ikke umiddelbart lader sig ‘forstå’. De mange billeder – eksempelvis, at “Guds rige er en ammesø” (en ny orddannelse) – er som billeder, der kan betragtes i lang tid: man finder pludselig noget i dem, når de spejles i kirkeårets tekster.
Grotrian er tilmed dobbelttydig og humoristisk, når han skriver, af “Guds rige er en englekø om denne skøre kugle”. Han kender sin salmetradition, og gad vide om der ikke er hints til Brorsons ‘kongekø’: “Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde” og Kingos billede af Fru Fortuna, der balancerer på en kugle, der – hvis den pludselig drejer – kan få heldet til at svinde bort; det ligger til grund for “Jeg vil dog ej på verden bygge, om lykken end vil med mig står, men alt som dagen sig mon rykke, vil jeg min sjæl alt minde på, at glasset rinder, tiden går, og evigheden forestår”. Men når denne association til salmetraditionen er nævnt – og dem gemmer der sig mange af i Grotrians tekster – så er billedet af den englebetjente billardkø, der støder til den skrøbelige jordklode, der bebos af mennesker, også en tanke værd.
Det er forunderligt, hvordan Grotrian lader ord og begreber fra den historiske salmedigtning – eksempelvis ‘hytte’ og ‘borg’ (“det findes under hyttetag som under højelofte” fra Grundtvigs gudsrigessalme ‘Jeg ved et lille Himmerig’) – side om side med en antropomorfisering af håbet: “lad håbene massere”, som tilmed lader wellness-kulturen for et øjeblik tage bolig i salmens univers.
Gå selv på opdagelse i salmen – der i fire vers udfolder Guds nåde, Guds rige, Guds øje og Guds kærlighed – og sæt den på tavlen ved fastetidens gudstjenester. Og lad den ‘gribe ind’ i fastesøndagenes motivverden.
Salmens melodi er delt i to og gennemsyret af en motivik, der ‘vendes om’ midtvejs. Hvor melodien fra begyndelsen springer op i en melodifremmed tone og umiddelbart derefter opløses trinvist opad, introducerer anden halvdel (fra “med fastetidens bøn…” i vers 1) den traditionelle ‘sukkefigur’, som er en nedadgående, trinvis bevægelse (som i øvrigt kendes fra førnævnte ‘Her vil ties, her vil bies’). Således bygges melodien op af enkle byggesten, der ‘samler’ det musikalske udtryk og gør melodien relativt let at lære, samtidig med at den forenes med en slidstyrke.

15. januar 2017: Så er det lige før

På fredag d. 20. januar går Salmedatabasen officielt i luften. En lang og spændende proces har ført os frem til det store øjeblik. En idé blev til et projekt, som sidenhen blev finansieret og nu har været under konkret udarbejdelse i snart to år. En stor flok af kompetente, engagerede mennesker har været involverede, dels Syng Nyts styregruppe, dels de fremmødte ved de adskillige brainstorm-møder, og ikke mindst de to store redaktionsgrupper, der bedømmer og kommenterer tekster og musik. Allerede nu skal lyde en tak til dem alle og en tak til jer derude, der fremover vil fatte interesse for projektet. Opret jer som brugere og tilmeld jer nyhedsbrevet. Så vil I få besked, når der lægges nye og spændende salmer i Salmedatabasen i de næste mange måneder.