De første kernesalmer

Her i begyndelsen af 2017 er vi for alvor kommet i gang med at offentliggøre de første salmer, og vi er således godt i gang med salmerne fra Salmebogen.
Vi er begyndt fra en ende af, og derfor kan du nu finde gode, gamle kernesalmer som Lovsynger Herren, min mund og mit indre, Alt, hvad som fuglevinger fik og Op, alt den ting, som Gud har gjort på Salmedatabasen. Disse hører til de absolut mest populære salmer i Salmebogen, og også blandt medlemmerne af vores redaktionsgrupper kan vi se, at de bliver bedømt særdeles positivt.

Der er også nyere salmer fra DDS blandt de nu offentliggjorte. Det gælder bl.a. Hans Anker Jørgensens Du satte dig selv i de nederstes sted samt Johannes Johansens Du som har tændt millioner af stjerner.

Som det vil gælde for alle DDS-salmerne, kan du finde tekst og en redaktionel kommentar til hver salme, mens du må til Salmebogen Online for at høre melodien (vi linker direkte) og til Koralbogen for at finde noderne.

Af helt nye salmer, der ikke findes i Salmebogen kan du allerede nu finde salmer af Sten Kaalø, Holger Lissner, Lisbeth Smedegaard Andersen, Hans Anker Jørgensen og Iben Krogsdal. Sidstnævne har f.eks. bidraget med en begravelsessalme fra 2013, Når den jeg har elsket er borte, som på få år har vundet stor udbredelse. Det samme har Hans Anker Jørgensens vielsessalme Hvad er det, du min kære, som på elegant vis omskriver Grundtvigs ‘Hvad er det, min Marie’ fra sang til salme.

Følg med i den næste tid, hvor der på denne plads vil blive belyst forskellige temaer, idet der peges på salmer, der findes i Salmedatabasen.

 

7. november 2016: De første salmer og de første artikler

I de forgangne dage er der blevet lagt et lille antal salmer ud; helt færdige og klar til at blive brugt. Det er i første omgang salmer fra DDS men i de næste måneder kommer der en lind strøm af salmer, også de nye.
Hvis du vil være sikker på at få besked, så opret dig som bruger her på siden og husk at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Der er også d.d. lagt de første fem artikler online. Se dem her.