Status og fremtiden

Egentlige nyheder bliver løbende lagt på forsiden under rubrikken ‘Nyheder’, mens du her kan læse både en aktuel status og om de lidt længere linjer.

Nederst på siden kan man læse en ældre status fra januar 2017, idet denne kun i stikord er opdateret i det følgende. Det er som nævnt muligt at følge udviklingen af siden ved at læse nyheder på forsiden, i arkivet eller ved at modtage vores nyhedsbrev.

Status – oktober 2017

Vi er i løbet af sommeren blevet færdige med salmevalgs-siden, som meget hurtigt er blevet en af de mest besøgte sider på hjemmesiden. Det tegner til at kunne blive den primære indgang til salmerne, hvilket stemmer ganske godt med den oprindelige arbejdstitel på hele salmedatabase-projektet: salmevalg.dk.

Vi arbejder for tiden for at blive færdige med børnesalme-delen, som kommer til at adskille sig fra voksensalme-delen på flere områder. Forum for børnesalmer, som er en arbejdsgruppe under Syng Nyt, har brugt over et år på at udvælge de 142 salmer, som skal danne udgangspunkt for denne del af salmedatabasen. De vil blive lagt ind, så man kan søge efter alder, tema m.m. Der vil være tekst, node og lyd til alle samt video med fagter, hvor det er relevant.

Vi er også i gang med at færdiggøre betalingsmodulet, så det er klar, når vi pr. 1. januar 2018 indfører abonnement på Salmedatabasen. Man vil fortsat have adgang til artikler, salmevalg og søgninger, men for at se tekster og få adgang til melodistoffet, skal man være abonnent.

Vi har i øvrigt for nylig rundet de 800 salmer, så vi har nu Danmarks største salmesamling! Og vi er først lige kommet i gang…

Status – januar 2017

Det kan synes lidt magert, at der på forsiden (d.d.) annonceres med ‘104 salmer og 147 melodier’, med der foregår en hel masse bag kulisserne: De store rammer er gjort klar, således hjemmeside, database, struktur og arbejdsflow.

Salmerne bliver løbende lagt ind i databasen som ‘kladder’. Salmedigtere og komponister selv bidrager ofte til denne proces, idet de dermed har mulighed for selv at sørge for de rette versioner samt udfærdigelse af kommentarer til deres værker.

Når en salmetekst er lagt op, sørger en af de tre hovedredaktører for at gøre salmen klar til bedømmelse. Teksten gås igennem, og der knyttes stikord, skriftsteder samt en eller flere melodier til teksten. Når salmen er klar til bedømmelse med tekst, node og kommentarer, markeres den ‘klar til bedømmelse’, og den bliver dermed synlig på listen, som de mange medlemmer af redaktionsgrupperne ser, når de logger på. Dernæst kan bedømmelses- og kommenteringsfasen begynde.

I skrivende stund (d. 16. januar 2017) ligger yderligere 98 salmetekster samt 121 melodier til bedømmelse. Der er afleveret 3912 bedømmelser og rigtigt mange kommentarer til salmerne.

Når en salme således har modtaget et tilstrækkeligt antal bedømmelser (mindst 15), vil en hovedredaktør for anden gang se salmen igennem, dels for at sikre at alt er i orden, herunder også rettighedsspørgsmål, og dels ved at sammenskrive de mange kommentarer fra redaktionsgrupperne. Når alt dette er på plads, og forudsat at salmen er bedømt tilstrækkeligt god til at blive medtaget, vil salmen blive publiceret og derefter tilgængelig på hjemmesiden.

Fremtiden

Nu er Salmedatabasen flyvefærdig, og det er tanken, at 2017 og 2018 vil blive brugt til at uploade, bedømme og offentliggøre mange hundreder salmer.
Vi agter at tage det meste af Salmebogen med foruden salmer af f.eks. Johannes Johansen, Ole Sarvig og K.L. Aastrup, som ikke blev optaget i DDS.

Dertil kommer de bedste af de nyere salmer. Det gælder de efterhånden ikke helt unge ‘nyere salmedigtere’ som Holger Lissner, Lisbeth Smedegaard Andersen, Lars Busk Sørensen og Hans Anker Jørgensen, men også endnu nyere salmedigtere som Simon Grotrian, Iben Krogsdal, Arne Andreasen, Bendikte Præstholm m.fl.

Det vil i en periode, frem til januar 2018 være gratis at bruge Salmedatabasen, og vi vil til den tid sætte pris på enhver tilbagemelding, der kan forbedre oplevelsen.

Når fondsmidlerne ikke længere slår til, vil der blive pålagt en brugerbetaling. Dels fordi udgifterne er betragtelige, både til hosting, til afregning af KODA og andre rettigheder, men også for at sikre midler til videre udvikling af Salmedatabasen og ikke mindst, fordi det er vores håb, at der med tiden også kan blive et overskud til kunstnerne.

I 2017 vil Salmedatabasen byde på:

 • Hundredvis af salmer med tekst, node og for manges vedkommende også lydfil.
 • Mangfoldige måder at søge på i de mange salmer.
 • Kommentarer, både fra salmedigtere, komponister og de mange redaktionsgruppemedlemmer.
 • Artikler om salmer, salmedigtere, salmetemaer, teologi i salmerne, salmebrug og meget andet.
 • Forslag til salmevalg for hver søn- og helligdag.
 • Mulighed for at den enkelte bruger kan gemme favoritsalmer, og også kan ‘like’ de enkelte salmer og melodier.

På længere sigt har vi en række planer og ønsker:

 • Mulighed for at den enkelte bruger kan knytte kommentarer til salmer, både til egen brug men også gerne til gavn for de øvrige brugere.
 • Mulighed for at salmedigtere og komponister kan finde hinanden og knytte tekster og melodier sammen; en slags “salmedatingcentral”.
 • En særlig kategori til børnesalmer
 • mange spændende nyudgivelser af salmer og melodier.
 • Mulighed for at fremstille sangark direkte fra hjemmesiden

Og meget mere.

Følg med her på siden.