Økonomien

En række fonde og menighedsråd støttede i 2015-17 etableringen af Salmedatabasen og sidenhen også arbejdet med børnesalmerne og oprettelsen af den særlige underside med børnesalmer.

Vi skylder således stor tak til følgende:

  • Sallingfonden
  • Aalborg, Aarhus, Haderslev, Helsingør, Roskilde og Viborg stiftsråd
  • De 177 menighedsråd, der har støttet projektet med mindre beløb. Se de støttende sogne på listen her.

Indtægterne var således:

177 sogne har støttet med beløb fra 250 – 3000 kr., i alt                              228.000
Sallingfonden                                                                                                        200.000
Støtte fra de seks stiftsråd                                                                                   150.000
I alt                                                                                                                           578.000


Udgifter 2014 – 2018

Tilrettelæggelse, kodning og implementering af MySQL database            246.000
Projektledelse: Idéudvikling og opbygning                                                       60.000
Layout og grafik, herunder artikler                                                                    24.000
Etablering og drift af server                                                                                 72.000
Nodetegning                                                                                                             26.000
Indspilning af lydfiler                                                                                            28.000
Honorar til upload af salmer                                                                                15.000
Honorar til upload af melodier                                                                            10.000
Gennemlæsning og indeksering ved hovedredaktører af salmer
fra DDS med stikord, genrer, placering i kirkeåret m.m.                                20.000
Gennemlæsning og indeksering ved redaktører af nye salmer
med stikord, genrer, placering i kirkeåret m.m.. Op til 1000 salmer            40.000
Honorar til udarbejdelse og vedligehold af undersider                                  18.000
Rettigheder, erhvervelse og administration                                                      24.000
Royalty til KODA                                                                                                      15.000
Regnskab og revision, herunder udbetaling af royalty                                   24.000
Møder, herunder transport                                                                                   24.000
Bespisning ved møder                                                                                              4.000
PR                                                                                                                                42.000
Diverse                                                                                                                       15.000

I alt                                                                                                                             707.000 

Fra Sommeren 2018 vil der være tale om løbende udgifter af mindre omfang end tidligere samtidig med, at der vil være løbende indtægter for abonnementer.
Det er da vores overbevisning, at Salmedatabasen fremover kan vedligeholdes og udbygges for den indkomne brugerbetaling, og at der desuden kan udbetales royalty til kunstnerne.