23. februar 2016: Nu kommer salmerne snart

I disse uger arbejder vi på højtryk for at gøre databasen klar, så vi kan begynde at fylde salmer i databasen. Vi er snart klar til at lade en række kunstnere selv uploade tekster, og bedømmelsesmodulet, hvormed de mange redaktionsgruppemedlemmer kan bedømme tekster og melodier er også ved at være klar.
I den forgangne måned har vi haft møder med disse mange tekst- og musikbedømmere, hvor de har stiftet bekendtskab med teknikken bag, og hvor vi har haft drøftelser om, hvilke kriterier, der skal ligge til grund for bedømmelserne. Det er tydeligt, at vi har at gøre med et stort og komplekst men også et vigtigt og spændende projekt.
I løbet af de næste uger vil der også blive lagt dokumenter op med mere fyldig redegørelser for udviklingen af projektet m.m.