25. januar 2016: Redaktionsgrupperne er dannet

I løbet af december og januar er de to store, kompetente redaktionsgrupper nu blevet nedsat. Navnene offentliggøres snarest, idet vi først skal afholde et møde i København og siden et i Aarhus, hvor redaktionsgrupperne skal præsenteres for teknikken samt diskutere kvalitetsbegrebet: Hvad er det, vi vil vægte i tekster og melodier, og hvordan udmønter det sig i bedømmelsen?

Efter disse indledende øvelser kan de mange redaktører selv uploade foto og CV.

I løbet af foråret 2016 er teknikken så langt, at vi kan begynde den egentlige upload af tekster og melodier. Det vil finde sted i små bunker, så vi lægger et antal op af hver salmedigter på skift, idet vi agter at begynde med de etablerede kunstnere.

Sideløbende med dette arbejde vil der blive arbejdet med salmerne i DDS, så disse kan blive indekserede og klar til publicering i databasen.