Hvordan søger man efter salmerne?

Der er flere måder at søge salmer på i Salmedatabasen:

Den hurtige måde foregår fra forsiden, hvor du kan søge efter (fra venstre):

  • En pågældende dag i kirkeåret. Du behøver ikke scrolle ned for at finde ‘din dag’, men kan blot begynde at skrive i tekstfeltet, så vil den ønskede søndag dukke op.
  • Et tema: Glæde, morgen, begravelse, nåde etc.
  • “Fritekst” – det magiske felt, hvor du kan søge f.eks. efter DDS-nummer, salmedigter eller enkelte ord i salmerne.

Man kan også søge på en salmes titel, men bemærk, at vi ikke bruger tegnsætning i titler! Det sker for at undgå forvirring, når salmer f.eks. hedder “Op, al den ting, som … ” eller “Å, Gud, du som…” etc.

Man kan også klikke på ‘avanceret søgning‘, som vil føre dig til undersiden ‘Salmesøgning’. Her kan man (foruden de ovennævnte søgemuligheder) søge på en lang række parametre som årstal, kunstnere, antal vers etc.

Vær også opmærksom på vores salmeforslag, hvor du til den enkelte søn- og helligdag kan finde flere forskellige forslag til salmer. Denne underside er en særdeles populær indgang til salmerne i Salmedatabasen.

Hvem kan søge i Salmedatabasen?

Alle kan søge i Salmedatabasen og på den måde finde frem til salmer.

Det er af rettighedshensyn imidlertid kun registrerede brugere, der kan få vist tekster og melodier.

Man kan blive bruger enten som:

  • Privat, betalende bruger
  • Ansat ved et sogn eller en organisation, der er tilmeldt og betalende

Skiftende salmeforslag

På denne side vil der inden længe foreligge en række salmevalgsforslag. Det er endnu i planlægningsfasen præcist hvordan det skal foregå og se ud, men det vil i alle fald gælde, at der med tiden vil være forslag til hver søn- og helligdag.

Tanken er, at der vil være en række salmevalg, hvor en i forvejen samarbejdende præst og organist vil stå for et samlet salmevalg til eksempelvis helligtrekongerstiden med de muligheder det giver: gennemgående kirkeårstidssalmer, præsentation af ukendte salmer som motet og/eller salmer unde altergangen, muligheden for at få sunget alle (kirke)årstidens salmer – med mere.

De enkelte salmevælgerhold vil desuden kommentere salmevalget i forhold til, hvilken vægtning og belysning de har givet den enkelte gudstjenestes tekster.

Dertil har vi aftalt med Holger Lissner, at han kommer til at stå for et samlet salmevalgsforslag til begge tekstrækker.

Følg med her på kanalen.